ျမန္မာဘာသာ
ကုလၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚ အားေပးေထာက္ခံမည္ဟု တရုတ္ ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပ
2017-09-21 17:11September 22 2017 03:31:10

ကုလၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚ အားေပးေထာက္ခံမည္ဟု တရုတ္ ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပ

ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာ အဆင္ျမင္႔ တံခါးဖြင္႔ ေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ဘတ္ေငြ ဘီလီယံ ၂၇၀၀ေက်ာ္ ရရွိႏိုင္ဖြယ္
2017-09-21 15:58September 22 2017 03:31:10

ယခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ဘတ္ေငြ ဘီလီယံ ၂၇၀၀ေက်ာ္ ရရွိႏိုင္ဖြယ္

ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ဘတ္ေငြ ဘီလီယံ ၂၇၀၀ေက်ာ္ ရရွိႏိုင္ငံဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း ထိုင္းခရီးသြားႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာနမွ ယမန္ေန႔ ၂၀ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္းအရသိရသည္ဟု စီအာအို္င္က ေရးသားေဖာ္ျပပါသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ႏွင္႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ႔အဓိကစီးပြားေရးအုပ္စုမ်ား၏စီးပြားေရးတိုးႏႈန္းသည္ အရွိန္တိုးလာႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္ဟု OECDဆို
2017-09-21 15:44September 22 2017 03:31:10

၂၀၁၆ခုႏွစ္ႏွင္႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ႔အဓိကစီးပြားေရးအုပ္စုမ်ား၏စီးပြားေရးတိုးႏႈန္းသည္ အရွိန္တိုးလာႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္ဟု OECDဆို

စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ OECDမွ ယခုလ၂၀ရက္ေန႔မွ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ႏွင္႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ႔အဓိကစီးပြားေရးအုပ္စုမ်ား၏ စီးပြားေရးတိုးႏႈန္းမွာ အရွိန္တိုးလာႏိုင္ဖြယ္ရာရွိျပီး ယင္းမွာ ကမၻာ႔စီးပြားေရးသည္ ပိုမညီညြတ္စြာ ျပန္လည္နာလန္ထူေနျခင္းကို ေဖာ္ျပေၾကာင္း၊

ျငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ဝမ္ယိေျပာဆို
2017-09-21 15:01September 22 2017 03:31:10

ျငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ဝမ္ယိေျပာဆို

တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဝမ္ယိသည္၊ ကုလသမဂၢျငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အဆင္႔ျမင္႔အစည္းအေဝးတြင္၊ ကုလသမဂၢပ​ဋိ​ညာဥ္​စာ​ခ်ဳပ္ ရည္မွန္းခ်က္နွင္႔မူမ်ား၏ အေျခခံေပၚတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္း ေရးေဆာင္ရြက္မႈကို တရားနည္းလမ္းက်ျပီး လိုအပ္သမွ်  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြား

တရုတ္ ေမ်ာင္လူမ်ိဳး ပန္းထုိး လက္မွုပညာ
2017-09-21 09:48September 22 2017 03:31:10

တရုတ္ ေမ်ာင္လူမ်ိဳး ပန္းထုိး လက္မွုပညာ

တရုတ္ ေမ်ာင္လူမ်ိဳး ပန္းထုိး လက္မွုပညာ

မကၠဆီကုိ ငလ်င္တြင္ ေသဆုံးသူ ဦးေရ ၂၂၅ အထိ တုိးလာ
2017-09-21 09:45September 22 2017 03:31:10

မကၠဆီကုိ ငလ်င္တြင္ ေသဆုံးသူ ဦးေရ ၂၂၅ အထိ တုိးလာ

မကၠဆီကုိ ငလ်င္တြင္ ေသဆုံးသူ ဦးေရ ၂၂၅ အထိ တုိးလာ

မဟာ မဲေခါင္ျမစ္ ေဒသငယ္ စီးပြါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အဆုိျပဳခ်က္မ်ား တရုတ္ တင္ျပ
2017-09-21 09:42September 22 2017 03:31:10

မဟာ မဲေခါင္ျမစ္ ေဒသငယ္ စီးပြါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အဆုိျပဳခ်က္မ်ား တရုတ္ တင္ျပ

မဟာ မဲေခါင္ျမစ္ ေဒသငယ္ စီးပြါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အဆုိျပဳခ်က္မ်ား တရုတ္ တင္ျပ

တရုတ္ နုိင္ငံတကာ ရင္းနွီးျမွပ္နွံေရး အျငင္းပြါးမွု အနုညာတစည္းမ်ဥ္းကုိ က်င္႔သုံးမည္
2017-09-21 09:39September 22 2017 03:31:10

တရုတ္ နုိင္ငံတကာ ရင္းနွီးျမွပ္နွံေရး အျငင္းပြါးမွု အနုညာတစည္းမ်ဥ္းကုိ က်င္႔သုံးမည္

တရုတ္ နုိင္ငံတကာ ရင္းနွီးျမွပ္နွံေရး အျငင္းပြါးမွု အနုညာတစည္းမ်ဥ္းကုိ က်င္႔သုံးမည္

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စင္ကာပူ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
2017-09-21 09:38September 22 2017 03:31:10

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စင္ကာပူ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စင္ကာပူ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

ထိုင္းသို႔ခရီးသြားလွည့္လည္သည့္တရုတ္ျပည္မၾကီးမွ ခရီးသည္ဦးေရ တိုးတက္
2017-09-20 12:10September 22 2017 03:31:10

ထိုင္းသို႔ခရီးသြားလွည့္လည္သည့္တရုတ္ျပည္မၾကီးမွ ခရီးသည္ဦးေရ တိုးတက္

ထိုင္းခရီးသြားလာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ၾကီးဌာနမွ ယမန္ေန႔ ၁၉ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္းအရ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ခရီးသြားလွည့္လည္ခဲ့သည့္ တရုတ္ျပည္မၾကီးမွ ခရီးသည္ဦးေရမွာ ၉ သိန္းေက်ာ္ရွိျပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူအခ်ိန္ပိုင္းက ထက္ ၁၀ ႕၃ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးမ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္ေရတပ္သေဘၤာစုအင္ဒိုခရီးစဥ္ျပီးဆံုး
2017-09-20 12:10September 22 2017 03:31:10

တရုတ္ေရတပ္သေဘၤာစုအင္ဒိုခရီးစဥ္ျပီးဆံုး

တရုတ္ေရတပ္သေဘၤာစုသည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ယမန္ေန႔ ၁၉ ရက္ေန႔က အင္ဒုိနီးရွား ခရီးစဥ္ကို ျပီးဆံုးျပီျဖစ္၍ ဂ်ကာတာျမိဳ႔မွ ထြက္ခြါခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္တစ္လံုး ယူနန္ လွဴဒါန္း
2017-09-20 11:22September 22 2017 03:31:10

ျမန္မာျပည္တြင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္တစ္လံုး ယူနန္ လွဴဒါန္း

တရုတ္ျပည္ယူနန္ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအသင္းမွ ကမကထျပဳသည္႔ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ ရုပ္ျမင္ သံၾကားစက္တစ္လံုးလွဴဒါန္းဟူ၍ ပရဟိတအစီအစဥ္ကို ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ျမန္မာနိုင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း

လီေခ႔ခ်န္သည္၊ စင္ကာပူဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္နွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
2017-09-20 11:19September 22 2017 03:31:10

လီေခ႔ခ်န္သည္၊ စင္ကာပူဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္နွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္၊ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း က တရုတ္ျပည္တြင္ တရားဝင္ခရီးလွည္႔လည္ေနေသာစင္ကာပူနိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီရွန္လြန္ နွင္႔ ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာန က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

မကၠဆီ ငလ်င္ လူ ၁၂၀ ေက်ာ္ ေသဆုံး
2017-09-20 10:13September 22 2017 03:31:10

မကၠဆီ ငလ်င္ လူ ၁၂၀ ေက်ာ္ ေသဆုံး

မကၠဆီ ငလ်င္ လူ ၁၂၀ ေက်ာ္ ေသဆုံး

လ်ဴယြင္စန္းက ဗီယက္နမ္သုိ႔ တရားဝင္ ခရီးလွည္႔လည္
2017-09-20 09:55September 22 2017 03:31:10

လ်ဴယြင္စန္းက ဗီယက္နမ္သုိ႔ တရားဝင္ ခရီးလွည္႔လည္

လ်ဴယြင္စန္းက ဗီယက္နမ္သုိ႔ တရားဝင္ ခရီးလွည္႔လည္

ရုရွား သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လာမည္႔နွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပမည္
2017-09-20 09:52September 22 2017 03:31:10

ရုရွား သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လာမည္႔နွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပမည္

ရုရွား သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လာမည္႔နွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပမည္

၇၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢညီလာခံ ေယဘုယ် အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပဲြ ဖြင္႔လွစ္
2017-09-20 09:51September 22 2017 03:31:10

၇၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢညီလာခံ ေယဘုယ် အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပဲြ ဖြင္႔လွစ္

၇၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢညီလာခံ ေယဘုယ် အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပဲြ ဖြင္႔လွစ္

အေမရိကန္၏ စစ္ေရး ျခိမ္းေျခာက္မွုသည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အက်ိဳးမရွိဟု တရုတ္ ဆုိ
2017-09-20 09:41September 22 2017 03:31:10

အေမရိကန္၏ စစ္ေရး ျခိမ္းေျခာက္မွုသည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အက်ိဳးမရွိဟု တရုတ္ ဆုိ

အေမရိကန္၏ စစ္ေရး ျခိမ္းေျခာက္မွုသည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အက်ိဳးမရွိဟု တရုတ္ ဆုိ

< 1 2 3 4 5 ...30

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ