ျမန္မာဘာသာ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေပၚတူဂီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ကုိစတာႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေပၚတူဂီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ကုိစတာႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေပၚတူကီ သမၼတနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေပၚတူကီ သမၼတနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ပနားမားႏိုင္ငံ သမၼတ ဘာေရလာနွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ယခုလ ၃ ရက္ေန႔က တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ပနားမားႏိုင္ငံ သမၼတ ဘာေရလာနွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္တို႔သည္၊ တရုတ္-ပနားမားသံအဆက္အသြယ္ထားရွိခဲ႔သည္႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ နွစ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ ေကာင္းမြန္သည္႔ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအရွိန္အဟုန္နွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ား အေပၚ တန္ဖိုးထားခ်ီးက်ဴးျပီး၊ နွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံမႈ တစ္ဆင္႔တက္တြန္းအားေပးေရးနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိခဲ႔ၾကသည္

တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ႏွစ္၄၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ညီလာခံ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပ
2018/12/18 16:09:02December 19 2018 09:49:48

တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ႏွစ္၄၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ညီလာခံ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပ

တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးခဲ႔သည့္ ႏွစ္၄၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ညီလာခံကို ယခုလ ၁၈ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တပ္မေတာ္ကို အၾကြင္းမဲ႔ဦးေဆာင္ေရးဘို႔ စြဲကိုင္ရသည္ဟု ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ
2018/12/18 15:25:55December 19 2018 09:49:48

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တပ္မေတာ္ကို အၾကြင္းမဲ႔ဦးေဆာင္ေရးဘို႔ စြဲကိုင္ရသည္ဟု ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ

ယခုလ၁၈ရက္ေန႔ကက်င္းပေသာ တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရးမူဝါဒက်င္႔သံုးခဲ႔သည္႔ ႏွစ္၄၀ျပည္႔အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္ျပဳအစည္းအေဝး၌ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တပ္မေတာ္ကို အၾကြင္းမဲ႔ဦးေဆာင္ျခင္းသို႔ို စြဲကိုင္ျပီး

ေဟာင္ေကာင္ေဒသသည္ တရုတ္ျပည္၏ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးထဲတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ျပီး ေရွ႔အလားအလာအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ရွိသည္ဟု ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Carrie Lam Cheng Yuet-ngorဆို
2018/12/18 15:24:53December 19 2018 09:49:48

ေဟာင္ေကာင္ေဒသသည္ တရုတ္ျပည္၏ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးထဲတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ျပီး ေရွ႔အလားအလာအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ရွိသည္ဟု ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Carrie Lam Cheng Yuet-ngorဆို

ေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Lam Cheng Yuet-ngorသည္ ယခုလ၁၇ရက္ေန႔က ပီကင္းျမိဳ႔တြင္ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအားအစီရင္ခံရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေဟာင္ေကာင္ေဒသ၏ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈေရးစေသာနယ္ပယ္မ်ားမွ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအသစ္ကို အစီရင္ခံခဲ႔ေၾကာင္

အားသာခ်က္အျပန္အလွန္ျဖည္႔ဆည္းျပီးအတူဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ လန္ဆန္း-မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးေရးဇုန္ကိုတည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ဝမ္ယိဆို
2018/12/18 15:24:15December 19 2018 09:49:48

အားသာခ်က္အျပန္အလွန္ျဖည္႔ဆည္းျပီးအတူဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ လန္ဆန္း-မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးေရးဇုန္ကိုတည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ဝမ္ယိဆို

ယခုလ၁၇ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဝမ္ယိက လာအိုႏိုင္ငံလြမ္ပရာဘန္ျမိဳ႔၌ က်င္းပေသာ လန္ဆန္-မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စတုတၳအၾကိမ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ားအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ျပီးေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပ
2018/12/18 15:22:35December 19 2018 09:49:48

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေဒသစံေတာ္ခ်ိ္န္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ရက္ေန႔က လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကို လာအိုႏိုင္ငံ လြန္ပရာဘန္္ျမိဳ႔တြင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဝမ္ယိ၊ လာအိုႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးစာလြင္ေစ၊ ကေမၻာဒီးယားဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟိုနမ္ဟုန္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတြန္၊ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ၾကီးဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္

တရုတ္မွ ကူညီေထာက္ပံ့၍ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ တည္ေဆာက္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖတ္ စင္တာကို ဖိလစ္ပိုင္အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
2018/12/18 15:21:56December 19 2018 09:49:48

တရုတ္မွ ကူညီေထာက္ပံ့၍ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ တည္ေဆာက္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖတ္ စင္တာကို ဖိလစ္ပိုင္အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ယမန္ေန႔ ၁၇ရက္ေန႔က တရုတ္မွ ကူညီေထာက္ပံ့၍ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ တည္ေဆာက္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖတ္ စင္တာအစီအစဥ္(စာရမ္ကန္နီ)ကို ဖိလစ္ပိုင္က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ဌာနအား တရားဝင္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

အမိႏုိင္ငံ၏မြန္ျမတ္ေသာပိုင္နက္နယ္ေျမကို နည္းနည္းမွ ခြဲထြက္၍မရေၾကာင္းရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ
2018/12/18 15:08:24December 19 2018 09:49:48

အမိႏုိင္ငံ၏မြန္ျမတ္ေသာပိုင္နက္နယ္ေျမကို နည္းနည္းမွ ခြဲထြက္၍မရေၾကာင္းရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ

ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ျပည္တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရးမူ ႏွင္႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သဘာတူညီခ်က္ကို စြဲကိုင္ ၿပီး ပင္လယ္ေရလက္ၾကားႏွစ္ဖက္ကမ္း ဆက္ဆံေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေျခခံကို ခုိင္ျမဲေစကာ ႏွစ္ဖက္ကမ္း စီးပြားေရးႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ

တရုတ္ျပည္အေနနွင္႔ အရင္းခံအေရးကိစၥမ်ားတြင္  ျပိဳကြဲပ်က္စီးေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ မွားယြင္းမႈ ေပၚထြက္လာ၍ မရေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ ေျပာၾကား
2018/12/18 15:01:12December 19 2018 09:49:48

တရုတ္ျပည္အေနနွင္႔ အရင္းခံအေရးကိစၥမ်ားတြင္ ျပိဳကြဲပ်က္စီးေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ မွားယြင္းမႈ ေပၚထြက္လာ၍ မရေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ ေျပာၾကား

ရွီက်င္႔ဖိန္က ေခတ္ကာလသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ပိုမိုတည္ျငိမ္ျပီး ၾကာရွည္စြာ က်င္႔သံုးရန္ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌၊ တရုတ္ျပည္အေနနွင္႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဖြြ႔ံျဖိဳးမႈနွင္႔ တည္ျငိမ္မႈအၾကား ဆက္ဆံမႈကို မွန္ကန္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင္႔ ေၾကာင္း၊

တရုတ္ျပည္အေနနွင္႔ ပါတီအား ဘက္စံုတင္း​တင္း​က်ပ္​က်ပ္​​ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို စြဲကိုင္ရေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ ေျပာၾကား
2018/12/18 15:00:42December 19 2018 09:49:48

တရုတ္ျပည္အေနနွင္႔ ပါတီအား ဘက္စံုတင္း​တင္း​က်ပ္​က်ပ္​​ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို စြဲကိုင္ရေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ ေျပာၾကား

ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပသည္႔ တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၄၀ျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ညီလာခံတြင္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ျပည္အေနနွင္႔ ပါတီကို ဘက္စံုတင္းက်ပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို စြဲကိုင္ျပီး၊ ပါတီ၏ တီ​ထြင္​ဖန္​တီး​နိုင္​စြမ္း၊  စု​စည္း​နိုင္စြမ္း နွင္႔ တိုက္ခိုက္နိုင္စြမ္းကို အဆက္မျပတ္ျမွင္႔တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

တရုတ္ျပည္သည္ တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႔ျခင္း စြဲကိုင္ က်င္႔သံုးရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို
2018/12/18 14:38:36December 19 2018 09:49:48

တရုတ္ျပည္သည္ တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႔ျခင္း စြဲကိုင္ က်င္႔သံုးရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို

တရုတ္ျပည္၏ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းသည္ ကမၻာႏွင္႔ ခြဲမရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ၏ စည္ပင္သာယာျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္ကို လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ တံခါးဖြင္႔မႈတိုးခ်ဲ႔ျခင္းကို စြဲကိုင္ က်င္႔သံုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားကံၾကမၼာအသိုက္ အ၀န္း အဆက္မျပတ္ တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၈ရက္ေန႔က ရွီက်င္႔ဖိန္က ဆိုခဲ႔သည္။ တရုတ္ျပည္သည္ အျပန္အလွန္ေလးစားေရး၊ တရားမွ်တမႈေရးႏွင္႔၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး အတူေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွျခင္း ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံမႈအသစ္ကို တည္ေထာင္ရန္ တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ဆိုသည္ဟု သတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ထားရမည္ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ
2018/12/18 14:33:26December 19 2018 09:49:48

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ထားရမည္ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ

တရုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ဘက္စံုအင္ အားကို အဆက္မျပတ္အားသစ္ေလာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တုိးမ်ားလာသည္႔ ေနထုိင္မႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ညီမွ်ျပည္႔စံုမႈမရွိေသာ

တရုတ္ဝိ​ေသ​သထူးျခားခ်က္ပါရွိသည္႔ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို အဆက္မျပတ္စြဲကိုင္ဖြ႔ံျဖိဳးသင္႔ ေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ ေျပာၾကား
2018/12/18 14:20:04December 19 2018 09:49:48

တရုတ္ဝိ​ေသ​သထူးျခားခ်က္ပါရွိသည္႔ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို အဆက္မျပတ္စြဲကိုင္ဖြ႔ံျဖိဳးသင္႔ ေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ ေျပာၾကား

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ဝိေသသထူးျခားခ်က္ပါရွိသည္႔ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းေၾကာင္းသည္၊ တရုတ္ျပည္ အေနနွင္႔ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းနွင္႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျပီး၊ ယေန႔ေခတ္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးေဆာင္သည္႔ ေျဖာင့္​ျဖဴး​သာ​ယာ​ေသာ​လမ္း​မ​ႀကီး​​ျဖစ္သျဖင္႔၊ ဦးလည္မသုန္ခ်ီတက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကား ခဲ႔သည္ဟု စီအာအိုင္သတင္းအရသိရသည္။

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးသည္ တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏အသက္ျဖစ္သည္ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ဆို
2018/12/18 14:04:42December 19 2018 09:49:48

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးသည္ တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏အသက္ျဖစ္သည္ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ဆို

ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးရွီက်င္႔ဖိန္က ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးသည္ တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အသက္ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ျခင္းသည္ အကန္႔အသတ္မရွိေၾကာင္း ပီကင္းၿမိဳ႕၌

တရုတ္တံခါးဖြင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ကမၻာအတြက္ သမိုင္း၀င္ အခြင္႔ေကာင္း မ်ားေဆာင္ၾကဥ္းခဲ႔သည္ဟု ဥေရာပ-တရုတ္ ဖိုရမ္ တည္ေထာင္သူ ေကာင္းတေ၀ ဆို
2018/12/18 13:45:29December 19 2018 09:49:48

တရုတ္တံခါးဖြင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ကမၻာအတြက္ သမိုင္း၀င္ အခြင္႔ေကာင္း မ်ားေဆာင္ၾကဥ္းခဲ႔သည္ဟု ဥေရာပ-တရုတ္ ဖိုရမ္ တည္ေထာင္သူ ေကာင္းတေ၀ ဆို

၁၉၇၈ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ တံခါးဖြင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေပၚလစီကို စတင္က်င္႔သံုးခဲ႔ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း တရုတ္ျပည္၏ ၾကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈကို တစ္ကမၻာလံုးက အာရံုစိုက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ျပင္သစ္မွ တရုတ္ဘာသာပညာရွင္၊ ကမၻာေရးရာႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံမႈေရးရာပညာရွင္ ေကာင္းတေ၀က ရုတ္ျပည္ကို ၂၂ႏွစ္ၾကာ အာ႐ုံစိုက္ျပီး တရုတ္ျပည္သည္ တံခါးဖြင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆင္႔ကာလသစ္တြင္ ၀င္ေရာက္ေနျပီး ကမၻာအတြက္ သမိုင္း၀င္ အခြင္႔ေကာင္းမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

အာဖဂန္ အစုိးရႏွင္႔ တာလီဘန္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ တြန္းအားေပးရန္ ကုလ ပန္ၾကား
2018/12/18 11:50:54December 19 2018 09:49:48

အာဖဂန္ အစုိးရႏွင္႔ တာလီဘန္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ တြန္းအားေပးရန္ ကုလ ပန္ၾကား

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အာဖဂန္ ေရးရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ တာဒါမီခ်ီ ယာမာမိုတိုက ယခုလ ၁၇ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီထံသို႔ အာဖဂန္ အေျခအေနႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံခဲ႔ရာ

နိုင္ငံတကာ မိတ္ေဆြ ၁၀ ဦးတို႔သည္၊ တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ခ်စ္ၾကည္ေရး ဆု​တံ​ဆိပ္ ရရွိ
2018/12/18 11:26:42December 19 2018 09:49:48

နိုင္ငံတကာ မိတ္ေဆြ ၁၀ ဦးတို႔သည္၊ တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ခ်စ္ၾကည္ေရး ဆု​တံ​ဆိပ္ ရရွိ

 တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီနွင္႔ တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီတို႔သည္၊ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က Alain Merieuxအပါအဝင္ နိုင္ငံတကာ မိတ္ေဆြ ၁၀ ဦးတို႔အား တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ခ်စ္ၾကည္ေရး ဆုတံဆိပ္ကို ခ်ီးျမွင္႔ေပး

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပသည့္ (Mobile Legends: Bang Bang Professional League) ျပိဳင္ပြဲတြင္
2018/12/18 11:00:49December 19 2018 09:49:48

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပသည့္ (Mobile Legends: Bang Bang Professional League) ျပိဳင္ပြဲတြင္ "Burmese Ghouls အဖြဲ႕ ပထမဆုရရိွ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ MPL(Mobile Legends: Bang Bang Professional League)-MYANMAR SEASON 1 ရဲ႕ Grand Final Event ပြဲၾကီးကို ျမန္မာပလာဇာမွာ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ခမ္းနားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အေကာင္းဆံုးအသင္း ၄ သင္း ျဖစ္တဲ့ "Burmese Ghouls", "Ronin Squad", "Team

ေကြ႔က်ိဳးျမိဳ႔ထံုက်ီခရိုင္တြင္ လက္ေရးလက္သားပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ေႏြဦးပြဲေတာ္ႏွစ္ခ်ိဳးစပ္စာတန္းေရးေပး

ေကြ႔က်ိဳးျမိဳ႔ထံုက်ီခရိုင္တြင္ လက္ေရးလက္သားပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ေႏြဦးပြဲေတာ္ႏွစ္ခ်ိဳးစပ္စာတန္းေရးေပး

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ခရီးလွည္႔လည္

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွ ၆ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းအရ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ကၽြန္းရွမ္က

ဝမ္ယိသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဝမ္ယိသည္ ယမန္ေန႔ ၂၇ ရက္ေန႔က စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဗီဗိန္္ႏွင္႔ ပီကင္း၌ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ခရီးစဥ္ ေျပာဆို

တရုတ္ႏို္္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အႏြယ္ဖြားေရးရာရံုး ဥကၠဌခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ မၾကာမီက ဖိလစ္ပိုင္၌ မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ

နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနအေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္း ခတၱမႏၱဴျမိဳ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္

  နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္းကို ၁၂ ရက္ေန႔က ခတၱမႏၱဴတကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနတြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ နီေပါႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္

ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဒိုဗာအိုသို႔ ခရီးလွည္႔လည္

  တရုတ္ႏို္္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ တရုတ္အိုဗာစီေရးရာရံုးခန္းဥကၠဌ ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္က ယမန္ေန႔ ၈ ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဒိုဗာအိုျမိဳ႔သို

တရုတ္ႏိုင္ငံရွန္ရွီးျပည္နယ္သည္ ထိုင္းတြင္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးယဥ္ေက်းမႈ မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ယခုလ၄ရက္ေန႔က ၂၀၁၈ခုႏွစ္ Belt&Roadရွန္ရွီးစီးပြားကုန္သြယ္ေရး ယဥ္ေက်းမႈ မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

၂၀၁၈ ေအပက္အတြက္ ဘရာဇီးအဆင္သင္႔ျဖစ္ျပီ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအပက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးကို ယခုလ လလည္ပိုင္းတြင္ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွပညာရွင္မ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း

ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ တရုတ္လူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီ (Chinese Academy of Social Sciences) ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသုေတသနဌာနဌာနမွဴး Fang Ning ႏွင့္

တရုတ္ ဗဟုိ နုိင္ငံျခား ေရးရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကုိ ရွီက်င္႔ဖိန္ ၾကီးမႉးက်င္းပ

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိ နုိင္ငံျခား ေရးရာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္

ေတာင္ပတ္လည္ကေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္

 တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွာတည္ရွိတဲ့ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ဟာဆိုရင္ေတာ့ေတာင္မ်ားပတ္လည္ဝန္းရံထားျပီးအင္မတန္မွေအးခ်မ္းတဲ့ျမိဳ႕ေလးတစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ျ

အင္တာနက္ဆိုင္ရာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ခြင္႔ေလးစားသင္႔ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ေဖာ္ျပ

  စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အင္တာနက္ကြန္ဖရင္႔ကိုယခုလ ၃ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းက က်က္က်န္းျပည္နယ္ဝူးက်င္႔ျမိဳ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠဌ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ႔ရာတြင္

moreေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အပူျပင္းဆံုး အယ္လ္နီညိဳရ႕ဲ ေနာက္ကြယ္မွာ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ ခံစားေနရျပီဆုိတာ ျငင္းစရာ မလုိတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အယ္လ္နီညိဳ ဆုိတဲ့ ပူးျပင္းတဲ့ ရာသီဥတု ဒဏ္ကုိ ျပည္သူတုိင္း ခံစားေနရၾကပါ တယ္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔အတူ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ စုိက္ပ်ိဳးေရး အခက္အခဲ၊

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ