ျမန္မာဘာသာ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ တူစ္ခ္၊ ဥေရာပသမဂၢေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဂၽြန္းကယ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ တူစ္ခ္၊ ဥေရာပသမဂၢေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဂၽြန္းကယ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေကဒါေရးရာ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေကဒါေရးရာ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ကမၻာ႔ CEO ေကာင္စီအထူးစားပြဲဝိုင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေန သည္႔ နိုင္ငံျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆံု

တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔က ပီကင္း ေတ်ာက္ယီြထိုင္-နိုင္ငံေတာ္ဧည္႔ေဂဟာ၌၊ ကမၻာ႔ CEO ေကာင္စီ အထူးစားပြဲဝိုင္း အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေနသည္႔ နာမည္ၾကီး နိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ တာဝန္ခံတို႔နွင္႔ ေတြ႔ဆံုနႈတ္ဆက္ခဲ႔သည္႔အျပင္၊ ၄င္းတို႔နွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၊ နွီးေနွာဖလွယ္ ခဲ႔ၾကေၾကာင္း

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေျမာက္ကုိးရီးယားလုပ္သားပါတီဥကၠ႒ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယမန္ေန႔ ၂၀ ရက္ေန႔က ေတ်ာက္ယြီထုိင္ဧည္႔ေဂဟာ၌ ေျမာက္ကုိးရီးယား လုပ္သားပါတီဥကၠ႒၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေျမာက္ကုိးရီးယား လုပ္သားပါတီ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ကင္ဂ်ံဳအန္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေျမာက္ကုိးရီးယား လုပ္သားပါတီ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ကင္ဂ်ံဳအန္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

ဂ်ပန္နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး ျပဳလုပ္ ေနတယ္၊ ဒါဟာ အေမရိကန္ကုိ ခုခံခ်င္လုိ႔လားေဟ႔။
2018/07/19 09:46:53July 19 2018 14:12:59

ဂ်ပန္နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး ျပဳလုပ္ ေနတယ္၊ ဒါဟာ အေမရိကန္ကုိ ခုခံခ်င္လုိ႔လားေဟ႔။

ဂ်ပန္နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး ျပဳလုပ္ ေနတယ္၊ ဒါဟာ အေမရိကန္ကုိ ခုခံခ်င္လုိ႔လားေဟ႔။

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ခ်င္းဇန္႔ ကုန္းျပင္ျမင္႔ ေဂဟစနစ္ တည္ေထာင္ေရး စကၠဴျဖဴစာတမ္း ထုတ္ျပန္
2018/07/19 09:44:49July 19 2018 14:12:59

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ခ်င္းဇန္႔ ကုန္းျပင္ျမင္႔ ေဂဟစနစ္ တည္ေထာင္ေရး စကၠဴျဖဴစာတမ္း ထုတ္ျပန္

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ခ်င္းဇန္႔ ကုန္းျပင္ျမင္႔ ေဂဟစနစ္ တည္ေထာင္ေရး စကၠဴျဖဴစာတမ္း ထုတ္ျပန္

အေမရိကန္၏ သံမဏိနွင္႔ အလူမီနီယံ ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ အေပၚ တရုတ္ျပည္၏ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္က WTO တြင္ စြဲခ်က္တင္ျခင္း အေၾကာင္း တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာၾကား
2018/07/19 09:40:16July 19 2018 14:12:59

အေမရိကန္၏ သံမဏိနွင္႔ အလူမီနီယံ ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ အေပၚ တရုတ္ျပည္၏ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္က WTO တြင္ စြဲခ်က္တင္ျခင္း အေၾကာင္း တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာၾကား

အေမရိကန္၏ သံမဏိနွင္႔ အလူမီနီယံ ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ အေပၚ တရုတ္ျပည္၏ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္က WTO တြင္ စြဲခ်က္တင္ျခင္း အေၾကာင္း တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာၾကား

ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရး ဝါဒႏွင္႔ တစ္ဖက္သတ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဝါဒကို အေမရိကန္ မစြန္႔လႊတ္ပါက ထရန္႔-ပူတင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ အႀကိမ္ ဘယ္ေလာက္ဘဲ က်င္းပသည္ျဖစ္ေစ အေမရိကန္-ရုရွား ဆက္ဆံေရး အတြက္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္မည္
2018/07/18 17:41:20July 19 2018 14:12:59

ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရး ဝါဒႏွင္႔ တစ္ဖက္သတ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဝါဒကို အေမရိကန္ မစြန္႔လႊတ္ပါက ထရန္႔-ပူတင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ အႀကိမ္ ဘယ္ေလာက္ဘဲ က်င္းပသည္ျဖစ္ေစ အေမရိကန္-ရုရွား ဆက္ဆံေရး အတြက္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္မည္

အေမရိကန္ သမၼတ ထရန္႔ႏွင္႔ ရုရွား သမၼတ ပူတင္တို႔သည္ ယခုလ ၁၆ရက္ေန႔က ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ဟယ္လဆင္ကီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ တရားဝင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊

တရုတ္-ျမန္မာေရနံပုိက္လိုင္းျဖင္႔ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ေရနံတန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္
2018/07/18 15:49:46July 19 2018 14:12:59

တရုတ္-ျမန္မာေရနံပုိက္လိုင္းျဖင္႔ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ေရနံတန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္

ယမန္ေန႔ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ တရုတ္-ျမန္မာေရနံပုိက္လုိင္းျဖင္႔ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ေရနံစိမ္း တန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္း ေက်ာ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္သတင္းအရသိရသည္။

တရုတ္ႏွင္႔လက္ေတြ႔က်ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဘက္စံုတိုးျမွင္႔မည္ဟု ဂါနာသမၼတဆို
2018/07/18 15:47:45July 19 2018 14:12:59

တရုတ္ႏွင္႔လက္ေတြ႔က်ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဘက္စံုတိုးျမွင္႔မည္ဟု ဂါနာသမၼတဆို

ဂါနာသမၼတအာဒူအဒိုက ဂါနာႏို္င္ငံသည္တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင္႔လက္တြဲၾကိဳးစားျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ လက္ေတြ႔က်ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဘက္စံုတိုးျမွင္႔ျပီး

တန္ဇန္းနီးယားသမၼတသည္ စုန္႔ေထာင္းႏွင္႔ေတြ႔ဆံု
2018/07/18 15:47:07July 19 2018 14:12:59

တန္ဇန္းနီးယားသမၼတသည္ စုန္႔ေထာင္းႏွင္႔ေတြ႔ဆံု

  တန္ဇန္းနီးယားသမၼတမာဂူဖူလီသည္ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က ဒါရိုဆလမ္ျမိဳ႕တြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးစုန္႔ေထာင္းႏွင္႔ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

“တရုတ္-ဂ်ပန္လူငယ္သံတမန္”မ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာတံတားကို တည္ေဆာက္ရန္ ရွင္ဇုိအာေဘးေမွ်ာ္လင္႔
2018/07/18 15:40:26July 19 2018 14:12:59

“တရုတ္-ဂ်ပန္လူငယ္သံတမန္”မ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာတံတားကို တည္ေဆာက္ရန္ ရွင္ဇုိအာေဘးေမွ်ာ္လင္႔

ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအားေဘးသည္ယခုလ ၁၇ရက္ေန႔က ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုး၌ တရုတ္ႏွင္႔ ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ လူငယ္သံတမန္ကိုယ္စားလွယႏွင္႔ေတြ႔ဆံုျပီး

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြ အဆင္႔တိုးျမင္႔မည္
2018/07/18 15:16:12July 19 2018 14:12:59

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြ အဆင္႔တိုးျမင္႔မည္

တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင္႔ လက္ေအာက္ရွိ တရုတ္ျပည္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ တုိးျမွင္႔ေရး ေကာင္စီမွ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက

BRICS ၅ နိုင္ငံတို႔ ရပ္တည္ခ်က္ညီညြတ္ေစျခင္းသည္၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြား ကာကြယ္ေရးဝါဒ ယွဥ္ျပိဳင္ခုခံတရန္အတြက္ အနက္အဓိပၸါယ္ရွိဟု ပညာရွင္ဆို
2018/07/18 14:48:40July 19 2018 14:12:59

BRICS ၅ နိုင္ငံတို႔ ရပ္တည္ခ်က္ညီညြတ္ေစျခင္းသည္၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြား ကာကြယ္ေရးဝါဒ ယွဥ္ျပိဳင္ခုခံတရန္အတြက္ အနက္အဓိပၸါယ္ရွိဟု ပညာရွင္ဆို

၂၀၁၈ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ၁၀ၾကိမ္ေျမာက္ BRICS နိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္အာဖရိကနိုင္ငံ Johannesburg ၌ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္သည္။

အလယ္၊ အေနာက္အာဖရိကနွင္႔ Sahel ေဒသမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ႔ရန္ ကုလအရာရွိ ပန္ၾကား
2018/07/18 14:47:34July 19 2018 14:12:59

အလယ္၊ အေနာက္အာဖရိကနွင္႔ Sahel ေဒသမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ႔ရန္ ကုလအရာရွိ ပန္ၾကား

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အေနာက္အာဖရိကနွင္႔ Sahel ေဒသ ျပႆနာ ေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Chambas က၊ အလယ္၊ အေနာက္အာဖရိကနွင္႔ Sahel ေဒသမ်ားအေျခအေနမတည္မျငိမ္ျဖစ္ျမဲျဖစ္ေနေသးသျဖင္႔၊ နိုင္ငံတကာမိသားစုၾကီးအေန နွင္႔၊ သံတမန္ေရး၊ လံုျခံဳမႈနွင္႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအပါအဝင္ဘက္မ်ားတြင္ ကူညီေထာက္ပံ႔မႈမ်ား ေပးပါရန္ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔က ပန္ၾကားခဲ႔ေၾကာင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္AIေစ်းကြက္အတိုင္းအတာတိုးႏႈန္းမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလိမ့္မည္
2018/07/18 14:39:15July 19 2018 14:12:59

၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္AIေစ်းကြက္အတိုင္းအတာတိုးႏႈန္းမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလိမ့္မည္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္ AIဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီရင္ခံစာကို မၾကာခင္ရက္ မ်ားက ပီကင္းျမိဳ႔၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ AIေစ်းကြက္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးမွာ ၂၃႔၇ဘီလီယံရွိျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကထက္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ AIေစ်းကြက္ အတိုင္းအတာ တိုးတက္ႏႈန္းမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း စီးပြားေရးသတင္းအခ်က္အလက္သတင္းစာမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

အာဖဂန္နစ္စတန္နိုင္ငံ အသုဘအခမ္းအနားတစ္ခု၌ အိုင္အက္စ္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ ျပဳလုပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင္႔  လူ ၁၅ ဦး ထက္မနည္း ေသဆံုး
2018/07/18 14:35:26July 19 2018 14:12:59

အာဖဂန္နစ္စတန္နိုင္ငံ အသုဘအခမ္းအနားတစ္ခု၌ အိုင္အက္စ္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ ျပဳလုပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင္႔ လူ ၁၅ ဦး ထက္မနည္း ေသဆံုး

အာဖဂန္နစ္စတန္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဆာရဖိုလ္ျပည္နယ္အစိုးရက ဤေဒသတြင္ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ အသုဘအခမ္းအနားတစ္္ခု၌ အိုင္အက္စ္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ကျပဳလုပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုေၾကာင္႔ လူ (၁၅)ဦး ထက္မနည္း ေသဆံုးျပီး (၅)ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ႔သည္ဟု ဒီကေန႔ ေျပာၾကားေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္၏ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈ ဆက္တုိက္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးျမင္႔ျခင္းသည္ ကမၻာအတြက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေစ်းကြက္ ႏွင္႔ ပုိမုိတန္ဖုိးရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အခြင္႔အလမ္းကုိ ျမွင္႔တင္ေပးဟု တရုတ္ ဆို
2018/07/18 14:08:56July 19 2018 14:12:59

တရုတ္၏ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈ ဆက္တုိက္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးျမင္႔ျခင္းသည္ ကမၻာအတြက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေစ်းကြက္ ႏွင္႔ ပုိမုိတန္ဖုိးရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အခြင္႔အလမ္းကုိ ျမွင္႔တင္ေပးဟု တရုတ္ ဆို

တရုတ္၏ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈ ဆက္တုိက္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးျမင္႔ျခင္းသည္ ကမၻာအတြက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေစ်းကြက္ ႏွင္႔ ပုိမုိတန္ဖုိးရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အခြင္႔အလမ္းကုိ ျမွင္႔တင္ေပးဟု တရုတ္ ဆို

တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ BRICSႏုိင္ငံမ်ား မီဒီယာအဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္ကုိ က်င္းပမည္
2018/07/18 14:07:54July 19 2018 14:12:59

တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ BRICSႏုိင္ငံမ်ား မီဒီယာအဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္ကုိ က်င္းပမည္

တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ BRICSႏုိင္ငံမ်ား မီဒီယာအဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္ကုိ က်င္းပမည္

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အဖက္ဖက္ႏွင့္အတူ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ဘံုအႀကိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးမည္ဟု မာေက်ာရွဴဆို
2018/07/18 12:10:19July 19 2018 14:12:59

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အဖက္ဖက္ႏွင့္အတူ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ဘံုအႀကိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးမည္ဟု မာေက်ာရွဴဆို

ယခုလ ၁၆ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တရုတ္ အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ မာေက်ာရွဴက တရုတ္ႏိုင္ငံသည္

Belt&Road၊ႏွင့္ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲ၏ေသာ့ခ်က္ျဖစ္
2018/07/18 12:09:47July 19 2018 14:12:59

Belt&Road၊ႏွင့္ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲ၏ေသာ့ခ်က္ျဖစ္

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို

ပထမဆံုးအႀကိမ္ SCOႏိုင္ငံမ်ား ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ က်င္းပၿပီးစီး

ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရွန္ဟုိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔(SCO)ႏိုင္ငံမ်ား ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ ကို ယခုလ ၁၇ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ေကြ႔က်ိဳးျမိဳ႔ထံုက်ီခရိုင္တြင္ လက္ေရးလက္သားပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ေႏြဦးပြဲေတာ္ႏွစ္ခ်ိဳးစပ္စာတန္းေရးေပး

ေကြ႔က်ိဳးျမိဳ႔ထံုက်ီခရိုင္တြင္ လက္ေရးလက္သားပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ေႏြဦးပြဲေတာ္ႏွစ္ခ်ိဳးစပ္စာတန္းေရးေပး

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ခရီးလွည္႔လည္

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွ ၆ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းအရ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ကၽြန္းရွမ္က

ဝမ္ယိသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဝမ္ယိသည္ ယမန္ေန႔ ၂၇ ရက္ေန႔က စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဗီဗိန္္ႏွင္႔ ပီကင္း၌ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ခရီးစဥ္ ေျပာဆို

တရုတ္ႏို္္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အႏြယ္ဖြားေရးရာရံုး ဥကၠဌခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ မၾကာမီက ဖိလစ္ပိုင္၌ မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ

နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနအေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္း ခတၱမႏၱဴျမိဳ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္

  နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္းကို ၁၂ ရက္ေန႔က ခတၱမႏၱဴတကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနတြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ နီေပါႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွပညာရွင္မ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း

ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ တရုတ္လူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီ (Chinese Academy of Social Sciences) ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသုေတသနဌာနဌာနမွဴး Fang Ning ႏွင့္

တရုတ္ ဗဟုိ နုိင္ငံျခား ေရးရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကုိ ရွီက်င္႔ဖိန္ ၾကီးမႉးက်င္းပ

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိ နုိင္ငံျခား ေရးရာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္

ေတာင္ပတ္လည္ကေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္

 တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွာတည္ရွိတဲ့ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ဟာဆိုရင္ေတာ့ေတာင္မ်ားပတ္လည္ဝန္းရံထားျပီးအင္မတန္မွေအးခ်မ္းတဲ့ျမိဳ႕ေလးတစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ျ

အင္တာနက္ဆိုင္ရာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ခြင္႔ေလးစားသင္႔ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ေဖာ္ျပ

  စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အင္တာနက္ကြန္ဖရင္႔ကိုယခုလ ၃ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းက က်က္က်န္းျပည္နယ္ဝူးက်င္႔ျမိဳ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠဌ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ႔ရာတြင္

OBORစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိႏိုင္ဟု ျမန္မာႏို္င္ငံ ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေမွ်ာ္လင့္

“အခုဖိုရမ္ႀကီးကို တက္ေရာက္ခြင့္ရၿပီး ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏွႈတ္ဆက္ ခြင့္ရသည့္ အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းသာမိေၾကာင္း” ကိုထြန္းထြန္းက ေျပာပါသည္။ ကိုထြန္းထြန္းသည္ OBORဖိုရမ္ႀကီးကို ေလ့လာသူအျဖစ္

moreေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အပူျပင္းဆံုး အယ္လ္နီညိဳရ႕ဲ ေနာက္ကြယ္မွာ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ ခံစားေနရျပီဆုိတာ ျငင္းစရာ မလုိတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အယ္လ္နီညိဳ ဆုိတဲ့ ပူးျပင္းတဲ့ ရာသီဥတု ဒဏ္ကုိ ျပည္သူတုိင္း ခံစားေနရၾကပါ တယ္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔အတူ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ စုိက္ပ်ိဳးေရး အခက္အခဲ၊

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ