ျမန္မာဘာသာ

ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ရွန္ရွီးျပည္နယ္ ယြီလင္ျမိဳ႔တြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈ

criPublished: 2021-09-14 13:52:49
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

စက္တင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ရွန္ရွီးျပည္နယ္ ယြီလင္ျမိဳ႔တြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္စြမ္းအင္အုပ္စု ယီြလင္ ဓါတုေဗဒ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ မီက်ီခရိုင္ ယင္က်ိဳးလမ္း ေကာရွိကိုး ေက်းရြာ၊ ယမ္က်ားကိုး ေတာ္လွန္ေရးအထိမ္းအမွတ္ေနရာသို႔ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ သြားေရာက္ျပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳေရး စီးပြားေရး(Circular Economy)၊ ေက်ာက္မီးေသြး ဘက္စံုအသံုးျပဳေရး၊ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ျခင္း တြန္းအားေပးေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးအထိမ္းအမွတ္ေနရာမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ အားျဖည့္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္ ဆက္ခံေရး စသည္တို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn