ျမန္မာဘာသာ

ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈအတြက္ အာမခံေပးရမည္ဟု ရွီက်င့္ဖိန္ဆို

criPublished: 2022-03-08 14:09:58
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္က ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင့္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပဥၥမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေနေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ လူမႈေရး အာမခံေပးေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါဝင္ၾကေသာ ပူးတဲြအဖဲြ႔အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရာတြင္ လူမႈေရး အားမခံေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို အရည္အေသြးျမင့္မားစြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တြန္းအားေပးေရးအား ဆက္တိုက္ အားေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လူမႈေရး အာမခံေပးေရး ကြန္ရက္ကို တည္ေဆာက္ကာ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈႏွင့္ ေဘးကင္း၍ က်န္းက်န္းမာမာရွိရန္အတြက္ အာမခံ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေဆးကုရန္အတြက္ စုေဆာင္းသည့္ ေငြကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲသူမ်ားကို အတိုင္းထက္ အလြန္ အာရံုစူးစိုက္ၿပီး အေရးထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔အတြက္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ကူညီေပးသင့္ေၾကာင္း၊ အထူးဆင္းရဲသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ထူးျခားခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ဦးတည္ ပစ္မွတ္ထား မူဝါဒ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ျပည္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အတိုင္းအတာ အႀကီးမားဆံုးေသာ လူမႈေရး အာမခံေပးျခင္း စနစ္ကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn