ျမန္မာဘာသာ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အဘူဒါဘီသုိ႔ ေရာက္ရွိ

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အဘူဒါဘီသုိ႔ ေရာက္ရွိ

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ တူစ္ခ္၊ ဥေရာပသမဂၢေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဂၽြန္းကယ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ တူစ္ခ္၊ ဥေရာပသမဂၢေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဂၽြန္းကယ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေကဒါေရးရာ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေကဒါေရးရာ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ကမၻာ႔ CEO ေကာင္စီအထူးစားပြဲဝိုင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေန သည္႔ နိုင္ငံျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆံု

တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔က ပီကင္း ေတ်ာက္ယီြထိုင္-နိုင္ငံေတာ္ဧည္႔ေဂဟာ၌၊ ကမၻာ႔ CEO ေကာင္စီ အထူးစားပြဲဝိုင္း အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေနသည္႔ နာမည္ၾကီး နိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ တာဝန္ခံတို႔နွင္႔ ေတြ႔ဆံုနႈတ္ဆက္ခဲ႔သည္႔အျပင္၊ ၄င္းတို႔နွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၊ နွီးေနွာဖလွယ္ ခဲ႔ၾကေၾကာင္း

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေျမာက္ကုိးရီးယားလုပ္သားပါတီဥကၠ႒ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယမန္ေန႔ ၂၀ ရက္ေန႔က ေတ်ာက္ယြီထုိင္ဧည္႔ေဂဟာ၌ ေျမာက္ကုိးရီးယား လုပ္သားပါတီဥကၠ႒၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔

ကူမင္းေလာင္ယြီဟုိစိမ္႔ေျမဥယ်ာဥ္သည္ ဇီဝဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ရွာေဖြ
2018/07/22 15:25:58July 23 2018 00:16:06

ကူမင္းေလာင္ယြီဟုိစိမ္႔ေျမဥယ်ာဥ္သည္ ဇီဝဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ရွာေဖြ

ယူနန္ျပည္နယ္ကူမင္းၿမိဳ႕ ေလာင္ယြီဟုိစိမ္႔ေျမဥယ်ာဥ္သည္ ေဒသခံအစုိးရ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ဇီဝယဥ္ေက်းမႈတည္ေဆာက္ေရးတြင္ စိမ္႔ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ နည္းလမ္းသစ္ကို ရွာေဖြခဲ႔ၿပီး ဆက္တုိက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဆီနီေဂါသမၼတႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
2018/07/22 14:34:12July 23 2018 00:16:06

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဆီနီေဂါသမၼတႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယမန္ေန႔ ၂၁ ရက္ေန႔က ဒက္ကာ၌ ဆီနီေဂါ သမၼတစယ္လ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္ မ်ားအတြင္း တရုတ္-ဆီနီေဂါဆက္ဆံေရးမွ ရရွိခဲ႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ျမင္႔မားစြာ

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏုိင္ငံ အာဘူဇာဘီအိမ္ေရွ႕မင္းသားမူဟာမက္ဒ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု
2018/07/22 14:08:40July 23 2018 00:16:06

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏုိင္ငံ အာဘူဇာဘီအိမ္ေရွ႕မင္းသားမူဟာမက္ဒ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔ညက တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အာရပ္ေစာ္ဘြား မ်ားႏုိင္ငံ အာဘူဇာဘီအိမ္ေရွ႕မင္းသား မူဟာမက္ဒ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အိမ္ေရွ႕မင္းသား အိမ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ႔သည္။ ႏွစ္ဖက္တုိ႔သည္ တရုတ္-အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏုိင္ငံ

ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္ခရီးလွည္႔လည္ျခင္းမွေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏုိင္ငံနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ခ်ီးက်ဴး
2018/07/22 11:01:58July 23 2018 00:16:06

ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္ခရီးလွည္႔လည္ျခင္းမွေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏုိင္ငံနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ခ်ီးက်ဴး

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္၏ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏုိင္ငံအေပၚ ခရီးလွည္႔လည္မႈ ၿပီးဆံုးသည္႔အခါသမယတြင္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏုိင္ငံနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္ ခရီးလွည္႔လည္ျခင္းမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးခဲ႔သည္

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရဝမ္ဒါမီဒီယာ၌ ေဆာင္းပါးထုတ္ျပန္
2018/07/22 10:17:28July 23 2018 00:16:06

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရဝမ္ဒါမီဒီယာ၌ ေဆာင္းပါးထုတ္ျပန္

ယမန္ေန႔ ၂၁ ရက္ေန႔က ရဝမ္ဒါသမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးမလွည္႔လည္ခင္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရဝမ္ဒါ ေခတ္သစ္သတင္းစာ၌ တရုတ္-ရဝမ္ဒါခ်စ္ၾကည္ေရး သံေယာဇဥ္ ေတာင္ထက္ပုိျမင္႔ ဟူေသာ ေဆာင္းပါး ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္း

“တရုတ္ ဇာတ္ရံု” ထုတ္လႊင္႔မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို CMG ႏွင္႔ ဆီနီးေဂါ ရုပ္ျမင္သံၾကာဌာနတို႔ ခ်ဳပ္ဆို
2018/07/21 17:41:43July 23 2018 00:16:06

“တရုတ္ ဇာတ္ရံု” ထုတ္လႊင္႔မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို CMG ႏွင္႔ ဆီနီးေဂါ ရုပ္ျမင္သံၾကာဌာနတို႔ ခ်ဳပ္ဆို

တရုတ္ ရုပ္ရွင္ကားႏွင္႔ တီဗီြဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၌ ထုတ္လႊင္မႈ ဖြင္႔ပဲြအခမ္းအနားကို ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႕က ဆီနီေဂါႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ႔ရာ စီအာိုင္ အေနာက္ဥေရာပ သတင္းဌာနခဲြ ဥကၠ႒ ေကာ္ရီွကၽြန္းသည္ China Media Group ကိုယ္စား ဆီနီေဂါ ေရဒီယိုႏွင္႔ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ ရာဆီနယ္-တာလာႏွင္႔အတူ “တရုတ္ ဇာတ္ရံု” အစီစအဥ္ ထုတ္လႊင္႔မႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

လမ္ဆန္-မဲေခါင္ ငါးနုိင္ငံ ပင္လယ္ျပင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး သင္သူမ်ား ကြမ္က်ိဳး၌ ကူးလူးဖလွယ္မႈ ျပဳလုပ္
2018/07/21 11:24:03July 23 2018 00:16:06

လမ္ဆန္-မဲေခါင္ ငါးနုိင္ငံ ပင္လယ္ျပင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး သင္သူမ်ား ကြမ္က်ိဳး၌ ကူးလူးဖလွယ္မႈ ျပဳလုပ္

လမ္ဆန္-မဲေခါင္ ငါးနုိင္ငံ ပင္လယ္ျပင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး သင္သူမ်ား ကြမ္က်ိဳး၌ ကူးလူးဖလွယ္မႈ ျပဳလုပ္

အေမရိကန္၏ သက္ဆုိင္ရာမူဝါဒနွင္႔ အေျပာအဆုိသည္ တာဝန္ယူအသိ ရွိသင္႔ဟု ဟြာခၽြင္ယဥ္ ဆုိ
2018/07/21 11:09:27July 23 2018 00:16:06

အေမရိကန္၏ သက္ဆုိင္ရာမူဝါဒနွင္႔ အေျပာအဆုိသည္ တာဝန္ယူအသိ ရွိသင္႔ဟု ဟြာခၽြင္ယဥ္ ဆုိ

အေမရိကန္၏ သက္ဆုိင္ရာမူဝါဒနွင္႔ အေျပာအဆုိသည္ တာဝန္ယူအသိ ရွိသင္႔ဟု ဟြာခၽြင္ယဥ္ ဆုိ

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ Belt and Road အဆုိျပဳခ်က္သည္ အာဖရိကနွင္႔ တရုတ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳး ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဆီနီေဂါ သမၼတ ဆုိ
2018/07/21 10:40:30July 23 2018 00:16:06

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ Belt and Road အဆုိျပဳခ်က္သည္ အာဖရိကနွင္႔ တရုတ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳး ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဆီနီေဂါ သမၼတ ဆုိ

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ Belt and Road အဆုိျပဳခ်က္သည္ အာဖရိကနွင္႔ တရုတ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳး ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဆီနီေဂါ သမၼတ ဆုိ

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဆီနီေဂါနုိင္ငံ မီဒီယာ၌ ေဆာင္းပါး ထုတ္ျပန္
2018/07/21 10:25:41July 23 2018 00:16:06

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဆီနီေဂါနုိင္ငံ မီဒီယာ၌ ေဆာင္းပါး ထုတ္ျပန္

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဆီနီေဂါနုိင္ငံ မီဒီယာ၌ ေဆာင္းပါး ထုတ္ျပန္

ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္ခံသူ ၁၀၀ ခန္႔သည္ လိက်န္း၌ စုစည္း
2018/07/21 10:07:18July 23 2018 00:16:06

ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္ခံသူ ၁၀၀ ခန္႔သည္ လိက်န္း၌ စုစည္း

ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္ခံသူ ၁၀၀ ခန္႔သည္ လိက်န္း၌ စုစည္း

ယန္စီျမစ္ စီးပြါးေရးဇုန္ သတင္းေထာက္ယူေရး လႈပ္ရွားမႈ ယူနန္ျပည္နယ္ လိက်န္း၌ စတင္ က်င္းပ
2018/07/21 10:06:05July 23 2018 00:16:06

ယန္စီျမစ္ စီးပြါးေရးဇုန္ သတင္းေထာက္ယူေရး လႈပ္ရွားမႈ ယူနန္ျပည္နယ္ လိက်န္း၌ စတင္ က်င္းပ

ယန္စီျမစ္ စီးပြါးေရးဇုန္ သတင္းေထာက္ယူေရး လႈပ္ရွားမႈ ယူနန္ျပည္နယ္ လိက်န္း၌ စတင္ က်င္းပ

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားနုိင္ငံ အလႊာေပါင္းစုံတုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ခရီးလွည္႔လည္ျခင္းကုိ အာရုံစူးစုိက္ေန
2018/07/21 09:34:34July 23 2018 00:16:06

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားနုိင္ငံ အလႊာေပါင္းစုံတုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ခရီးလွည္႔လည္ျခင္းကုိ အာရုံစူးစုိက္ေန

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားနုိင္ငံ အလႊာေပါင္းစုံတုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ခရီးလွည္႔လည္ျခင္းကုိ အာရုံစူးစုိက္ေန

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားနုိင္ငံ ဒုသမၼတ၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မူဟာမက္၊ အာဘူဇာဘီ မင္းသားၾကီး မူဟာမက္ နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
2018/07/21 09:24:04July 23 2018 00:16:06

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားနုိင္ငံ ဒုသမၼတ၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မူဟာမက္၊ အာဘူဇာဘီ မင္းသားၾကီး မူဟာမက္ နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားနုိင္ငံ ဒုသမၼတ၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မူဟာမက္၊ အာဘူဇာဘီ မင္းသားၾကီး မူဟာမက္ နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ BRICSႏုိင္ငံမီဒီယာမ်ားအဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္က်င္းပျပီးစီး
2018/07/20 15:34:54July 23 2018 00:16:06

တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ BRICSႏုိင္ငံမီဒီယာမ်ားအဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္က်င္းပျပီးစီး

တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ BRICSႏုိင္ငံမီဒီယာမ်ားအဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္ကို ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ကိပ္ေတာင္းျမိဳ႔၌ က်င္းပျပီးစီးခဲ႔ေၾကာင္း၊

လီေခ႔ခ်န္သည္ မေလးရွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏အထူးသံတမန္ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု
2018/07/20 15:34:28July 23 2018 00:16:06

လီေခ႔ခ်န္သည္ မေလးရွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏အထူးသံတမန္ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု

တရုတ္ႏို္င္ငံေတာ္ေကာင္စီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ႔ခ်န္သည္ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔က ပီကင္းရွိကၽြန္းနန္ဟိုင္ဇီကြမ္ေကႏိုင္ငံေတာ္ဧည္႔ေဂဟာတြင္ မေလးရွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏အထူးသံတမန္၊ သ

တရုတ္ျပည္ က်က္က်န္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ျပႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသ ညီမွ်စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ”၈ ၈ မဟာဗ်ဴဟာ” လမ္းညႊန္ေပး
2018/07/20 14:45:36July 23 2018 00:16:06

တရုတ္ျပည္ က်က္က်န္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ျပႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသ ညီမွ်စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ”၈ ၈ မဟာဗ်ဴဟာ” လမ္းညႊန္ေပး

တရုတ္ျပည္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသ က်က္က်န္းျပည္နယ္၏ ဂ်ီဒီပီပမာဏသည္ တစ္ျပည္လံုး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လြန္ခဲ႔သည့္ ၂၂ႏွစ္ အတြင္း စတုတၳအမ်ားဆံုး ေနရာ၌ ဆက္တိုက္တည္ရွိေၾကာင္း၊

ပထမဆံုးအႀကိမ္ SCOႏိုင္ငံမ်ား ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ က်င္းပၿပီးစီး

ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရွန္ဟုိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔(SCO)ႏိုင္ငံမ်ား ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ ကို ယခုလ ၁၇ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ေကြ႔က်ိဳးျမိဳ႔ထံုက်ီခရိုင္တြင္ လက္ေရးလက္သားပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ေႏြဦးပြဲေတာ္ႏွစ္ခ်ိဳးစပ္စာတန္းေရးေပး

ေကြ႔က်ိဳးျမိဳ႔ထံုက်ီခရိုင္တြင္ လက္ေရးလက္သားပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ေႏြဦးပြဲေတာ္ႏွစ္ခ်ိဳးစပ္စာတန္းေရးေပး

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ခရီးလွည္႔လည္

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွ ၆ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းအရ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ကၽြန္းရွမ္က

ဝမ္ယိသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဝမ္ယိသည္ ယမန္ေန႔ ၂၇ ရက္ေန႔က စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဗီဗိန္္ႏွင္႔ ပီကင္း၌ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ခရီးစဥ္ ေျပာဆို

တရုတ္ႏို္္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အႏြယ္ဖြားေရးရာရံုး ဥကၠဌခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ မၾကာမီက ဖိလစ္ပိုင္၌ မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ

နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနအေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္း ခတၱမႏၱဴျမိဳ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္

  နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္းကို ၁၂ ရက္ေန႔က ခတၱမႏၱဴတကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနတြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ နီေပါႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွပညာရွင္မ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း

ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ တရုတ္လူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီ (Chinese Academy of Social Sciences) ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသုေတသနဌာနဌာနမွဴး Fang Ning ႏွင့္

တရုတ္ ဗဟုိ နုိင္ငံျခား ေရးရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကုိ ရွီက်င္႔ဖိန္ ၾကီးမႉးက်င္းပ

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိ နုိင္ငံျခား ေရးရာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္

ေတာင္ပတ္လည္ကေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္

 တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွာတည္ရွိတဲ့ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ဟာဆိုရင္ေတာ့ေတာင္မ်ားပတ္လည္ဝန္းရံထားျပီးအင္မတန္မွေအးခ်မ္းတဲ့ျမိဳ႕ေလးတစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ျ

အင္တာနက္ဆိုင္ရာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ခြင္႔ေလးစားသင္႔ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ေဖာ္ျပ

  စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အင္တာနက္ကြန္ဖရင္႔ကိုယခုလ ၃ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းက က်က္က်န္းျပည္နယ္ဝူးက်င္႔ျမိဳ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠဌ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ႔ရာတြင္

OBORစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိႏိုင္ဟု ျမန္မာႏို္င္ငံ ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေမွ်ာ္လင့္

“အခုဖိုရမ္ႀကီးကို တက္ေရာက္ခြင့္ရၿပီး ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏွႈတ္ဆက္ ခြင့္ရသည့္ အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းသာမိေၾကာင္း” ကိုထြန္းထြန္းက ေျပာပါသည္။ ကိုထြန္းထြန္းသည္ OBORဖိုရမ္ႀကီးကို ေလ့လာသူအျဖစ္

moreေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အပူျပင္းဆံုး အယ္လ္နီညိဳရ႕ဲ ေနာက္ကြယ္မွာ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ ခံစားေနရျပီဆုိတာ ျငင္းစရာ မလုိတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အယ္လ္နီညိဳ ဆုိတဲ့ ပူးျပင္းတဲ့ ရာသီဥတု ဒဏ္ကုိ ျပည္သူတုိင္း ခံစားေနရၾကပါ တယ္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔အတူ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ စုိက္ပ်ိဳးေရး အခက္အခဲ၊

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ