ျမန္မာဘာသာ
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ဂ်ာမဏီ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆံု

တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔က ပီကင္းျပည္သူ႔ ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Merkel နွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ေတြ႔ဆံု

ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ေတြ႔ဆံု

တရုတ္ ဗဟုိ နုိင္ငံျခား ေရးရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကုိ ရွီက်င္႔ဖိန္ ၾကီးမႉးက်င္းပ

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိ နုိင္ငံျခား ေရးရာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားလုပ္သားပါတီဥကၠ႒ကင္က်ံဳအန္းႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားလုပ္သားပါတီဥကၠ႒ကင္က်ံဳအန္းႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

“ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ like ေပး” လႈပ္ရွားမႈတြင္ like ၁ သန္းေက်ာ္ ရရွိ
2018/05/26 09:53:46May 26 2018 21:27:21

“ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ like ေပး” လႈပ္ရွားမႈတြင္ like ၁ သန္းေက်ာ္ ရရွိ

“ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ like ေပး” လႈပ္ရွားမႈတြင္ like ၁ သန္းေက်ာ္ ရရွိ

စိန္ပီတာဘာဂ္ နုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရးဖုိရမ္ စုံညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ
2018/05/26 09:36:29May 26 2018 21:27:21

စိန္ပီတာဘာဂ္ နုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရးဖုိရမ္ စုံညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ

စိန္ပီတာဘာဂ္ နုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရးဖုိရမ္ စုံညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ

အီရန္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာဆုိင္ရာ ဘက္စုံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္း က်င္႔သုံးေရး အတြက္ တရုတ္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းမည္
2018/05/26 09:25:14May 26 2018 21:27:21

အီရန္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာဆုိင္ရာ ဘက္စုံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္း က်င္႔သုံးေရး အတြက္ တရုတ္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းမည္

အီရန္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာဆုိင္ရာ ဘက္စုံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္း က်င္႔သုံးေရး အတြက္ တရုတ္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းမည္

ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေမရိကန္နွင္႔ ေတာင္ကုိးရီးယား ဆုိ
2018/05/26 09:13:21May 26 2018 21:27:21

ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေမရိကန္နွင္႔ ေတာင္ကုိးရီးယား ဆုိ

ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေမရိကန္နွင္႔ ေတာင္ကုိးရီးယား ဆုိ

ရန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔ တရားရုံးခ်ဳပ္မ်ားသည္ တရားဥေပေဒ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားျဖည္႔မည္
2018/05/26 09:05:00May 26 2018 21:27:21

ရန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔ တရားရုံးခ်ဳပ္မ်ားသည္ တရားဥေပေဒ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားျဖည္႔မည္

ရန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔ တရားရုံးခ်ဳပ္မ်ားသည္ တရားဥေပေဒ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားျဖည္႔မည္

ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈကုိ တန္ဘုိးထားၿပီး အျပန္အလွန္ စိတ္ရင္းေစတနာ အခ်က္ျပရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ဟု တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဆုိ
2018/05/26 08:58:45May 26 2018 21:27:21

ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈကုိ တန္ဘုိးထားၿပီး အျပန္အလွန္ စိတ္ရင္းေစတနာ အခ်က္ျပရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ဟု တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဆုိ

ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈကုိ တန္ဘုိးထားၿပီး အျပန္အလွန္ စိတ္ရင္းေစတနာ အခ်က္ျပရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ဟု တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဆုိ

လီေခ႔ခ်န္သည္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား
2018/05/26 08:49:01May 26 2018 21:27:21

လီေခ႔ခ်န္သည္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

လီေခ႔ခ်န္သည္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

ဥေရာပသမဂၢမွ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ ေဒတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္း စတင္ က်င္႔သုံး
2018/05/26 08:39:12May 26 2018 21:27:21

ဥေရာပသမဂၢမွ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ ေဒတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္း စတင္ က်င္႔သုံး

ဥေရာပသမဂၢမွ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ ေဒတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္း စတင္ က်င္႔သုံး

၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္-အာဖရိက စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို တရုတ္ပီကင္းတြင္ က်င္းပ
2018/05/25 15:09:51May 26 2018 21:27:21

၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္-အာဖရိက စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို တရုတ္ပီကင္းတြင္ က်င္းပ

ေမလ ၂၄ရက္ေန႔သည္ အာဖရိကေန႔ျဖစ္ကာ အာဖရိက သမဂၢတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၅၅ႏွစျပည့္္အားဂုဏ္ျပဳရန္

ဥေရာပသမဂၢမွ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ ေဒတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္း ၂၅ ရက္ေန႔ အာဏာတည္
2018/05/25 14:21:06May 26 2018 21:27:21

ဥေရာပသမဂၢမွ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ ေဒတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္း ၂၅ ရက္ေန႔ အာဏာတည္

ဥေရာပသမဂၢ၏ ေကာ္မြန္ ေဒတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ အာဏာတည္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ဥေရာပသမဂၢ သမုိင္းတြင္ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ အင္တာနက္ ေဒတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

မေလးရွား-တရုတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္တုိက္တြန္းအားေပးမည္ဟု မေလးရွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မာဟာဒီလ္ဆို
2018/05/25 13:32:56May 26 2018 21:27:21

မေလးရွား-တရုတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္တုိက္တြန္းအားေပးမည္ဟု မေလးရွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မာဟာဒီလ္ဆို

မေလးရွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မာဟာဒီလ္သည္ ယခုလ ၂၄ရက္ေန႔က မေလးရွားဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမွတ္ၾကီး ဘယ္ထ်န္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တရုတ္ျပည္သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြႏွင္႔ အေရးၾကီး မိတ္ဖက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

တရုတ္-အာဆီယံႏွင္႔အနီးပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ား Big Data ရဲလုပ္ငန္း ႏိုင္ငံတကာ မြမ္းမံသတင္း ဖြင္႔လွစ္
2018/05/25 13:32:14May 26 2018 21:27:21

တရုတ္-အာဆီယံႏွင္႔အနီးပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ား Big Data ရဲလုပ္ငန္း ႏိုင္ငံတကာ မြမ္းမံသတင္း ဖြင္႔လွစ္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရးဝန္ၾကီးဌါနႏိုင္ငံျခားရဲမ်ားမြမ္းမံသင္တန္း“တရုတ္-အာဆီယံႏွင္႔ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ား Big Data ရဲလုပ္ငန္းႏိုင္ငံတကာမြမ္းမံသတန္း”ကို ယခုလ၂၄ရက္ေန႔က ေကြ႔က်ိဳးရဲေကာ္လိပ္၌ ဖြင္႔လွစ္သည္ဟု တရုတ္သတင္းဌါနမွ သတင္းအရသိရပါသည္။

ေျမာက္ကုိးရီးယား-အေမရိကန္ ထိပ္သီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ ထရန္႔ ဖ်က္သိမ္း၊ ေျမာက္ကုိးရီးယား တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိ
2018/05/25 12:32:44May 26 2018 21:27:21

ေျမာက္ကုိးရီးယား-အေမရိကန္ ထိပ္သီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ ထရန္႔ ဖ်က္သိမ္း၊ ေျမာက္ကုိးရီးယား တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိ

ေျမာက္ကုိးရီးယား-အေမရိကန္ ထိပ္သီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ ထရန္႔ ဖ်က္သိမ္း၊ ေျမာက္ကုိးရီးယား တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိ

ယေန႔ တံငါရြာ
2018/05/25 12:32:02May 26 2018 21:27:21

ယေန႔ တံငါရြာ

ယေန႔ တံငါရြာ

၅ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုန္စည္ျပပြဲ ပီကင္းျမိဳ႔၌ က်င္းပ
2018/05/25 11:21:54May 26 2018 21:27:21

၅ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုန္စည္ျပပြဲ ပီကင္းျမိဳ႔၌ က်င္းပ

၅ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲကို ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ ပီကင္းျမိဳ႔၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ို႔ျပပြဲ၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ “တံခါးဖြင္႔ျခင္း၊ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းႏွင္႔ေပါင္းစပ္ျခင္း” ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပပြဲဧ​ရိ​ယာ​အ​က်ယ္​အ​ဝန္းမွာ စ​တု​ရန္း​မီ​တာ ၅ေသာင္းက်ယ္၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္စည္ျပပြဲ အေတာအတြင္း ဖိုရမ္ ၁၃၀ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈပိုမိုလံုျခံဳျပီးပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည္ဟု ဂူတာရက္စ္ဆို
2018/05/25 10:50:47May 26 2018 21:27:21

ျငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈပိုမိုလံုျခံဳျပီးပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည္ဟု ဂူတာရက္စ္ဆို

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဂူတာရက္စ္က ကုလသမဂၢသည္ျငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္း ေရးေဆာင္ရြက္မႈပိုမိုလံုျခံဳျပီးပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္

အီရန္သည္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုက်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္ေနေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴ စြမ္းအင္အဖြဲ႔ဆို
2018/05/25 10:50:11May 26 2018 21:27:21

အီရန္သည္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုက်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္ေနေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴ စြမ္းအင္အဖြဲ႔ဆို

ႏိုင္ငံတကာအႏုျမဴစြမ္းအင္အဖြဲ႔က အီရန္ႏိုင္ငံသည္ ယူေရနီယမ္သန္႔စင္ေရးကိစၥတြင္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက်င္႔သံုး

ေကြ႔က်ိဳးျမိဳ႔ထံုက်ီခရိုင္တြင္ လက္ေရးလက္သားပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ေႏြဦးပြဲေတာ္ႏွစ္ခ်ိဳးစပ္စာတန္းေရးေပး

ေကြ႔က်ိဳးျမိဳ႔ထံုက်ီခရိုင္တြင္ လက္ေရးလက္သားပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ေႏြဦးပြဲေတာ္ႏွစ္ခ်ိဳးစပ္စာတန္းေရးေပး

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ခရီးလွည္႔လည္

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွ ၆ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းအရ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ကၽြန္းရွမ္က

ဝမ္ယိသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဝမ္ယိသည္ ယမန္ေန႔ ၂၇ ရက္ေန႔က စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဗီဗိန္္ႏွင္႔ ပီကင္း၌ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ခရီးစဥ္ ေျပာဆို

တရုတ္ႏို္္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အႏြယ္ဖြားေရးရာရံုး ဥကၠဌခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ မၾကာမီက ဖိလစ္ပိုင္၌ မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ

နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနအေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္း ခတၱမႏၱဴျမိဳ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္

  နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္းကို ၁၂ ရက္ေန႔က ခတၱမႏၱဴတကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနတြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ နီေပါႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္

ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဒိုဗာအိုသို႔ ခရီးလွည္႔လည္

  တရုတ္ႏို္္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ တရုတ္အိုဗာစီေရးရာရံုးခန္းဥကၠဌ ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္က ယမန္ေန႔ ၈ ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဒိုဗာအိုျမိဳ႔သို

တရုတ္ ဗဟုိ နုိင္ငံျခား ေရးရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကုိ ရွီက်င္႔ဖိန္ ၾကီးမႉးက်င္းပ

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိ နုိင္ငံျခား ေရးရာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္

ေတာင္ပတ္လည္ကေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္

 တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွာတည္ရွိတဲ့ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ဟာဆိုရင္ေတာ့ေတာင္မ်ားပတ္လည္ဝန္းရံထားျပီးအင္မတန္မွေအးခ်မ္းတဲ့ျမိဳ႕ေလးတစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ျ

အင္တာနက္ဆိုင္ရာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ခြင္႔ေလးစားသင္႔ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ေဖာ္ျပ

  စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အင္တာနက္ကြန္ဖရင္႔ကိုယခုလ ၃ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းက က်က္က်န္းျပည္နယ္ဝူးက်င္႔ျမိဳ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠဌ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ႔ရာတြင္

OBORစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိႏိုင္ဟု ျမန္မာႏို္င္ငံ ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေမွ်ာ္လင့္

“အခုဖိုရမ္ႀကီးကို တက္ေရာက္ခြင့္ရၿပီး ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏွႈတ္ဆက္ ခြင့္ရသည့္ အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းသာမိေၾကာင္း” ကိုထြန္းထြန္းက ေျပာပါသည္။ ကိုထြန္းထြန္းသည္ OBORဖိုရမ္ႀကီးကို ေလ့လာသူအျဖစ္

အားက်မိသည္ သူတို႕ေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈေတြအစံုစံု

 လ်န္းေပါင္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ ေဒသခံသတင္းမီဒီယာတစ္ခုက အင္တာဗ်ဴး ခ်င္လို႕တဲ့။ ဘာအေၾကာင္းလဲဆိုေတာ လ်န္းေပါင္ၿမိဳ႕ရဲ႕အေၾကာင္းတဲ့။ ဗ်ာ--အခုမွ ေရာက္စပဲရွိေသး။ ဘယ္လိုသိႏိုင္ မလဲလို႕ ျပန္ေျပာရတယ္။

moreေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အပူျပင္းဆံုး အယ္လ္နီညိဳရ႕ဲ ေနာက္ကြယ္မွာ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ ခံစားေနရျပီဆုိတာ ျငင္းစရာ မလုိတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အယ္လ္နီညိဳ ဆုိတဲ့ ပူးျပင္းတဲ့ ရာသီဥတု ဒဏ္ကုိ ျပည္သူတုိင္း ခံစားေနရၾကပါ တယ္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔အတူ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ စုိက္ပ်ိဳးေရး အခက္အခဲ၊

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ