ျမန္မာဘာသာ
လ်ဴယြင္စန္းသည္၊ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ခရီးလွည္႔လည္

ကေမာၻဒီးယားနိုင္ငံ ျပည္သူ႔ပါတီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးရံုးမွ အတြင္းေရးမွဴး လ်ဴယြင္စန္းသည္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ၊ ကေမၻာဒီးယား နိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ျပီး၊

တရုတ္ျပည္သည္၊ ျမန္မာအစိုးရအား ရဲအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း

တရုတ္ျပည္က ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအား ရဲအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔က ျမန္မာနိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ႔သည္။ ျ

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ျမန္မာ ရခုိင္ျပည္နယ္အား ေထာက္ပံ႔ကူညီေပး

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ျမန္မာ ရခုိင္ျပည္နယ္အား ေထာက္ပံ႔ကူညီေပး

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားျပခန္းကို ရွမင္ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပထမအၾကိမ္ထားရွိ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ရွမင္ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ ကုန္သြယ္မႈေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုလ၁၈ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ရွမင္ျမိဳ႔၌ Belt and Road ေဆာင္ပုဒ္ျဖင္႔္ ဖြင္႔လစ္ျပီး အာဆီယံ၁၀ႏိုင္ငံပါဝင္ၾကေၾကာင္း၊

ကာ႔ဒ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ လြတ္လပ္ေရး ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပဲြ အီရတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေပၚ ေလာင္းရိပ္က်မိ
2017/09/25 16:55:44September 26 2017 11:31:07

ကာ႔ဒ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ လြတ္လပ္ေရး ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပဲြ အီရတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေပၚ ေလာင္းရိပ္က်မိ

အီရတ္ ႏိုင္ငံ ကာ႔ဒ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ လြတ္လပ္ေရး ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပဲြကို ယခုလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပဲြသည္ အီရတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေပၚ ေလာင္ရိပ္က်မိေၾကာင္း

ကြမ္ရွီးဟိုဖူ ဟန္႔မင္းဆက္ေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္ ထူးျခားခ်က္ တိုးပြားေအာင္ အားျဖည့္ တည္ေဆာက္
2017/09/25 16:53:01September 26 2017 11:31:07

ကြမ္ရွီးဟိုဖူ ဟန္႔မင္းဆက္ေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္ ထူးျခားခ်က္ တိုးပြားေအာင္ အားျဖည့္ တည္ေဆာက္

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ရက္ေန႔က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီး ကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ ေပဟိုင္ၿမိဳ႕ ဟိုဖူခရိုင္တြင္

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္း အတြက္ ရဲ၃ဦး ကူညီပံ႔ပိုး
2017/09/25 16:51:04September 26 2017 11:31:07

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္း အတြက္ ရဲ၃ဦး ကူညီပံ႔ပိုး

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာဝစ္ ဝုန္စူဝမ္က ရဲ၃ဦးတို႔သည္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္၏ ျပည္ပသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္း အတြက္ ကူညီပံ႔ပိုးမႈ ေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊

တရုတ္ျပည္သို႔ လာေရာက္ ကြင္းဆင္းေလ႔လာသည့္ စင္ကာပူ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဦးေရ တိုးလာ
2017/09/25 16:49:43September 26 2017 11:31:07

တရုတ္ျပည္သို႔ လာေရာက္ ကြင္းဆင္းေလ႔လာသည့္ စင္ကာပူ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဦးေရ တိုးလာ

မၾကာခင္ ႏွစ္မ်ားက တရုတ္ျပည္သို႔ လာေရာက္ၿပီး ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ကြင္းဆင္း ေလ႔လာမႈ ျပဳလုပ္သည့္ စင္ကာပူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဦးေရ တိုးပြားလာေၾကာင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေရး အတြက္ အႀကီးဆံုး စိန္ေခၚမႈမွာ ေတြးေခၚမႈ ေျပာင္းလဲေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆို
2017/09/25 16:47:04September 26 2017 11:31:07

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေရး အတြက္ အႀကီးဆံုး စိန္ေခၚမႈမွာ ေတြးေခၚမႈ ေျပာင္းလဲေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆို

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေန၊ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံမႈစသည့္ ျပႆနာႏွင္႔ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍

မာကယ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ CSU and CDU ပါတီသည္ ဂ်ာမဏီ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲအမ်ားဆံုးေသာ ပါတီျဖစ္
2017/09/25 14:38:08September 26 2017 11:31:07

မာကယ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ CSU and CDU ပါတီသည္ ဂ်ာမဏီ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲအမ်ားဆံုးေသာ ပါတီျဖစ္

ဂ်ာမဏီမီဒီယာမ်ားမွ ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔ညက ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ ပဏာမစာရင္းအရ ဂ်ာမဏီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ CSU and CDU ပါတီသည္ ထိုေန႔တြင္ က်င္းပခဲ႔ေသာ ဂ်ာမဏီ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲအမ်ားဆံုးရရိွခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

လြတ္လပ္ေရး ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပဲြကို မူလ သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ အတိုင္း က်င္းပ မည္ဟု အီရတ္ ကာ႔ဒ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဥကၠ႒ ဆို
2017/09/25 14:36:06September 26 2017 11:31:07

လြတ္လပ္ေရး ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပဲြကို မူလ သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ အတိုင္း က်င္းပ မည္ဟု အီရတ္ ကာ႔ဒ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဥကၠ႒ ဆို

အီရတ္ႏိုင္ငံ ကာ႔ဒ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဥကၠ႒ မာစို႔ဒ္-ဘာဇာနီက ဘက္အသီးသီးမွ ကန္႔ကြက္ၾကေသာ္လည္း ၄င္းေဒသ၏ လြတ္လပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြကို မူလ သတ္မွတ္ထားသည့္ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၂၄ရက္ေန႔က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

တရုတ္ဟိုင္နန္ယဥ္ေက်းမႈလႈပ္ရွားမႈကို ေမာ္စကိုျမိဳ႔တြင္က်င္းပ
2017/09/25 14:19:41September 26 2017 11:31:07

တရုတ္ဟိုင္နန္ယဥ္ေက်းမႈလႈပ္ရွားမႈကို ေမာ္စကိုျမိဳ႔တြင္က်င္းပ

တရုတ္ျပည္ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ထူးျခားေသာယဥ္ေက်းမႈကို ျဖန္႔ခ်ီရန္ ဟိုင္နန္း ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို မၾကာခင္က ရုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုျမိဳ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္းစီအာအိုင္သတင္းအရသိရပါသည္။

တရုတ္ျပည္၏ပထမအၾကိမ္ အာတိတ္သမုဒၵရာဝန္းပတ္ေလ႔လာေရးခရီးစဥ္ျပီးေျမာက္
2017/09/25 14:19:05September 26 2017 11:31:07

တရုတ္ျပည္၏ပထမအၾကိမ္ အာတိတ္သမုဒၵရာဝန္းပတ္ေလ႔လာေရးခရီးစဥ္ျပီးေျမာက္

တရုတ္ျပည္အ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ဝင္ရိုးစြန္းစူးစမ္းေလ႔လာေရးအဖြဲ႔သည္ ယခုလ၂၃ရက္ေန႔က Chukchiပင္လယ္တြင္းရွိ ေနာက္ဆံုးေလ႔လာေရးစခန္းမွ ထြက္ခြါးျပီး Beringပင္လယ္ေရလက္ၾကားမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ

လန္ခ်န္-မဲေခါင္ျမစ္ ယဥ္ေက်းမႈဖိုရမ္ က်က္က်န္းျပည္နယ္ နင္ပိုးျမိဳ႔တြင္ က်င္းပ
2017/09/25 13:43:42September 26 2017 11:31:07

လန္ခ်န္-မဲေခါင္ျမစ္ ယဥ္ေက်းမႈဖိုရမ္ က်က္က်န္းျပည္နယ္ နင္ပိုးျမိဳ႔တြင္ က်င္းပ

၁၅ ၾကိမ္ေျမာက္ အာရွအနုပညာပြဲေတာ္၏ အဓိကလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္႔ လန္ခ်န္ -မဲေခါင္ျမစ္ ယဥ္ေက်းမႈဖိုရမ္ကို ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္က်က္က်န္းျပည္နယ္ နင္ပိုးျမိဳ႔တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္ ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ နယ္စပ္ေဒသ အဆင္႔ျမင္႔ ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပ
2017/09/25 12:16:24September 26 2017 11:31:07

တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ နယ္စပ္ေဒသ အဆင္႔ျမင္႔ ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပ

တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ နယ္စပ္ေဒသ အဆင္႔ျမင္႔ ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပ

ဒံုးခြင္းဒံုးက်ည္သစ္ကို အီရန္ စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္
2017/09/24 17:39:25September 26 2017 11:31:07

ဒံုးခြင္းဒံုးက်ည္သစ္ကို အီရန္ စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္

အီရန္ ႏိုင္ငံသည္ Khorramshahrဟု နာမည္ေပးထားသည့္ ဒံုးခြင္းဒံုးက်ည္သစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္ခဲ႔ေၾကာင္း အီရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနမွ ယခုလ ၂၂ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ ဗီဒီယို တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပသည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

အေမရိကန္ ဗံုးက်ဲေလယာဥ္သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယား အေရွ႕ဘက္ ပင္လယ္ရပ္ဝန္းသို႔ ပ်ံသန္း
2017/09/24 17:39:01September 26 2017 11:31:07

အေမရိကန္ ဗံုးက်ဲေလယာဥ္သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယား အေရွ႕ဘက္ ပင္လယ္ရပ္ဝန္းသို႔ ပ်ံသန္း

ယခုလ ၂၃ရက္ေန႔က အေမရိကန္ တပ္ဖဲြ႔မွ ဗံုးကဲ်ေလယာဥ္မ်ားသည္ တိုက္ေလယာဥ္ မ်ား၏ေစာင္႔ၾကပ္မႈျဖင္႔ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ပင္လယ္ရပ္ဝန္းသို႔ ပ်ံသန္းခဲ႔ ေၾကာင္း အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထိုေန႔တြင္ပင္ ေျပာၾကားသည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

တူရကီ-အီရတ္ နယ္စပ္ေဒသ စစ္ေရး ေလ႔က်င္႔မႈ အဆင္႔ တူရကီ တိုးျမွင္႔
2017/09/24 17:38:35September 26 2017 11:31:07

တူရကီ-အီရတ္ နယ္စပ္ေဒသ စစ္ေရး ေလ႔က်င္႔မႈ အဆင္႔ တူရကီ တိုးျမွင္႔

တူရကီ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ရံုးက ယခုလ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ တူရ ကီႏွင္႔အီရတ္ႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသတြင္ စစ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈ အဆင္႔ကို တုိးျမွင္႔ေၾကာင္း ထိုေန႔တြင္ပင္ ေၾကညာသည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

လြတ္လပ္ေရး ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပဲြကို မူလ သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ အတိုင္း က်င္းပ မည္ဟု အီရတ္ ကာ႔ဒ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အာဏာပိုင္ဆို
2017/09/24 17:38:11September 26 2017 11:31:07

လြတ္လပ္ေရး ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပဲြကို မူလ သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ အတိုင္း က်င္းပ မည္ဟု အီရတ္ ကာ႔ဒ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အာဏာပိုင္ဆို

အီရတ္ႏိုင္ငံ ကာ႔ဒ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အာဏာပိုင္က ၄င္းေဒသ၏ လြတ္လပ္ ေရးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြ ေရႊ႕ဆိုင္းက်င္းပမည္ဟု မီဒီယာမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ မဟုတ္မမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြကို မူလ သတ္မွတ္ထားသည့္ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၂၃ရက္ေန႔က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္ ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

မကၠဆီကို ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈတြင္ ထိုင္ဝမ္ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္ ေသဆံုးသူ ဦးေရ ၅ဦးအထိ တိုးလာ
2017/09/24 17:37:25September 26 2017 11:31:07

မကၠဆီကို ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈတြင္ ထိုင္ဝမ္ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္ ေသဆံုးသူ ဦးေရ ၅ဦးအထိ တိုးလာ

ယခုလ ၁၉ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက မကၠဆီကို ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ရစ္ခ်္တာ႔စေကး ၇႕၁ဆင္႔ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင္႔ ထိုင္ဝမ္ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္ ေသဆံုးသူ ဦးေရ ၅ဦးအထိ တိုးလာေၾကာင္း မကၠဆီကို ႏိုင္ငံ တရုတ္ သံရံုး၏ ဝက္ဘဆိုက္တြင္ ယခုလ ၂၂ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ခရီးလွည္႔လည္

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွ ၆ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းအရ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ကၽြန္းရွမ္က

ဝမ္ယိသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဝမ္ယိသည္ ယမန္ေန႔ ၂၇ ရက္ေန႔က စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဗီဗိန္္ႏွင္႔ ပီကင္း၌ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ခရီးစဥ္ ေျပာဆို

တရုတ္ႏို္္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အႏြယ္ဖြားေရးရာရံုး ဥကၠဌခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ မၾကာမီက ဖိလစ္ပိုင္၌ မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ

နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနအေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္း ခတၱမႏၱဴျမိဳ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္

  နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္းကို ၁၂ ရက္ေန႔က ခတၱမႏၱဴတကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနတြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ နီေပါႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္

ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဒိုဗာအိုသို႔ ခရီးလွည္႔လည္

  တရုတ္ႏို္္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ တရုတ္အိုဗာစီေရးရာရံုးခန္းဥကၠဌ ခ်ိဳယြမ္ဖ်င္က ယမန္ေန႔ ၈ ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဒိုဗာအိုျမိဳ႔သို

TPP အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားစာခ်ဳပ္ကိုဆက္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ စင္ကာပူ ပန္ၾကား

စင္ကာပူႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔စက္မႈလုပ္ငန္းဝန္ၾကီး လင္ရႊင္ေခ်ာင္က အေမရိကန္ႏို္င္ငံ TPPစာခ်ဳပ္မွ

OBORစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိႏိုင္ဟု ျမန္မာႏို္င္ငံ ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေမွ်ာ္လင့္

“အခုဖိုရမ္ႀကီးကို တက္ေရာက္ခြင့္ရၿပီး ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏွႈတ္ဆက္ ခြင့္ရသည့္ အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းသာမိေၾကာင္း” ကိုထြန္းထြန္းက ေျပာပါသည္။ ကိုထြန္းထြန္းသည္ OBORဖိုရမ္ႀကီးကို ေလ့လာသူအျဖစ္

အားက်မိသည္ သူတို႕ေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈေတြအစံုစံု

 လ်န္းေပါင္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ ေဒသခံသတင္းမီဒီယာတစ္ခုက အင္တာဗ်ဴး ခ်င္လို႕တဲ့။ ဘာအေၾကာင္းလဲဆိုေတာ လ်န္းေပါင္ၿမိဳ႕ရဲ႕အေၾကာင္းတဲ့။ ဗ်ာ--အခုမွ ေရာက္စပဲရွိေသး။ ဘယ္လိုသိႏိုင္ မလဲလို႕ ျပန္ေျပာရတယ္။

တရုတ္ဗုဒၶဘာသာအသင္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ျမန္မာသို႔ခရီးလွည္႔လည္

  ျမန္မာႏိုင္ငံသာသနာေရးႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာန၊ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရုတ္ဗုဒၶဘာသာအသင္းဥကၠဌေရႊခ်င္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ၾကီး ရန္ကုန္ရွိ တရုတ္ပညာေတာ္သင္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

တရုတ္ေႏြးဦးပြဲေတာ္ေရာက္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ၾကီး ဟုန္လ်န္႔သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာဖိုေကာင္း၊

moreေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အပူျပင္းဆံုး အယ္လ္နီညိဳရ႕ဲ ေနာက္ကြယ္မွာ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ ခံစားေနရျပီဆုိတာ ျငင္းစရာ မလုိတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အယ္လ္နီညိဳ ဆုိတဲ့ ပူးျပင္းတဲ့ ရာသီဥတု ဒဏ္ကုိ ျပည္သူတုိင္း ခံစားေနရၾကပါ တယ္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔အတူ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ စုိက္ပ်ိဳးေရး အခက္အခဲ၊

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ