ျမန္မာဘာသာ

ၾကက္ဆင္ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အေမရိကန္အတြက္ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံ ျဖစ္

criPublished: 2021-11-25 15:29:52
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

ယခု ၾကာသပေတးေန႔သည္ အေမရိကန္၏ Thanksgiving Day ျဖစ္သည္။ မိသားစုမ်ား ဆံုစည္းၿပီး ၾကက္ဆင္ကင္ကို စားၾကျခင္းသည္ ၄င္းပဲြေတာ္ေန႔၏ အေရးႀကီး ဓေလ့ထံုးစံ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရင္းအရ ယခုႏွစ္ ၾကက္ဆင္၏ လက္ကားေစ်းသည္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၂၁ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ေစ်းႀကီးသည့္ Thanksgiving Dayအစာသည္ အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ား အေပၚ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမွ ထိခိုက္မႈကို ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္ေနသည္။ စားေသာက္ကုန္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အပါအဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ အဆမတန္ ျမင့္တက္လာသည္။ သက္ဆိုင္ရာ စာရင္းအရ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အေမရိကန္၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃၁ႏွစ္ခန္႔ အတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာခင္က အေမရိကန္ အစုိးရမွ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ trillionေပါင္း မ်ားစြာ ရွိေသာ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး စီမံကိန္းသည္ ဝယ္လိုအားကို တိုးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါ ထိေရာက္စြာ တိုက္ဖ်က္မႈ မရွိျခင္းသည္ လုပ္အားေစ်းကြက္ နာလန္ျပန္ထူျခင္းကို ေႏွးေကြးေစခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း ကပ္ေရာဂါ အေျခအေန၏ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေထာက္ပ့ံေရး စနစ္ လည္ပတ္မႈသည္ အဆင္မေျပေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူလာသည့္ အရွိန္သည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အရွိန္ထက္ ပိုျမန္မည္ဟု အေမရိကန္ ဗဟိုဘဏ္က ခန္႔မွန္းရေသာေၾကာင့္ က်ဥ္းက်ံဳ႕ေစမႈ ေပၚလစီကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အထက္ပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ဆက္တိုက္ ျမင့္တက္လာၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေရရွည္တည္ရွိရန္ အႏၱရာယ္လည္း တစ္ဆင့္တိုးပြားလာေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ယခုအႀကိမ္ အေမရိကန္ အစုိးရက တရုတ္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေပၚ အခြန္ျမင့္ ေကာက္ယူေရး မူဝါဒကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနျခင္းသည္ အေမရိကန္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ျခင္း အေပၚ မီးေလာင္ရာေလပင့္ရာ က်ေရာက္ေၾကာင္း China Media Groupက ေဖာ္ျပသည္။

ၾကက္ဆင္ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အေမရိကန္အတြက္ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ကိုယ္က်ိဳးကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနကို အျမန္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ကာ အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႀကီး အေပၚ တာဝန္ယူေသာ မူဝါဒကို ခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Groupက ေဖာ္ျပသည္။

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn