ျမန္မာဘာသာ

ရွင္းက်န္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရး သမား၏ မုသားစကားကို တရုတ္ ျပန္ေခ်ပ

criPublished: 2022-01-15 12:06:08
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

ရွင္းက်န္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရး သမား အခ်ိဳ႕မွ မုသားစကားမ်ား အဆက္မျပတ္ ႀကံစည္ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ရပ္ကို ရည္ရြယ္ၿပီး တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္းဝန္ပင္သည္ ယခုလ ၁၄ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ပံုမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ဘက္စံု ဖြင့္ခ် ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပန္ေခ်ပခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းက တရုတ္ျပည္ ဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစုမ်ား၏ တရုတ္ျပည္ကို အႀကံကုန္ဥာဏ္ကုန္ သရုပ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းသည္ ယခင္က မထေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

မၾကာခင္က အေမရိကန္ အရာရွိက “အတင္းအဓၶမ အလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္း”ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးသည္ ယခုအႀကိမ္ အေမရိကန္ အစုိးရ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ရွင္းက်န္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ “လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ”ႏွင့္ “လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ဆန္႔က်င္မႈ” ဆိုသည္ကို အာရံုစူးစိုက္ေနၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု သိရသည္။

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn