ျမန္မာဘာသာ

ရိုးရွင္းျပီး ရသေျမာက္ေသာ ပီကင္းေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစား ပြဲေတာ္

criPublished: 2021-11-25 16:18:36
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

ပီကင္းေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ စည္းရံုးက်င္းပေရးေကာ္မတီ သည္ ရိုးရွင္းမႈ၊ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ရသေျမာက္မႈ ဟူေသာ အားကစားပြဲေတာ္ က်င္းပေရး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး အားကစားပြဲေတာ္၏ ရသေျမာက္မႈကို အာမခံေပးေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကုန္စည္ဝယ္ယူမႈအသံုးစရိတ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေခၽြတာၿပီး ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။

ပီကင္းေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ စည္းရံုးက်င္းပေရးေကာ္မတီ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္ လီယန္႔လင္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ မိမိတို႔ သည္ ကုန္စည္ ၂ေသာင္းေက်ာ္ကို ေလွ်ာ႔ခ်ၿပီး ဝယ္ယူမႈမွာ ဘတ္ဂ်က္ႏွင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေငြေၾကးပမာဏ ၁၆ရာခိုင္ႏႈန္း ေခၽြတာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn