ျမန္မာဘာသာ

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔က တရုတ္တြင္ ကိုဗစ္၁၉ကပ္ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ ၂ဦး တိုးလာ

criPublished: 2021-11-25 15:28:49
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

တရုတ္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေကာ္မရွင္္မွ အခ်က္အလက္အရ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ သုညနာရီမွ ၂၄နာရီအထိ ျပည္နယ္၃၁ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွင္းက်န္း ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးတပ္ဖဲြ႔စုတြင္ ကိုဗစ္၁၉ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ ၂၄ဦးကို အသစ္ေတြ႔ရွိျပီး ၄င္းအနက္ ၂၂ဦးသည္ ျပည္ပမွ ဝင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံကူးစက္ခံရသူ ၂ဦးသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ တယ္ဟုန္ တိုင္လူမ်ိဳးႏွင့္ က်င္ေဖာ္လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသခဲြတြင္ ေတြ႔ရွိျခင္းျဖစ္ျပီး ေသဆံုးသူ မရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ ေရာဂါကူးစက္ခံရသည္ဟု သံသယရွိသူ ၁ဦး ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု China Media Groupမွသတင္းအရ သိရပါသည္။

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn