ျမန္မာဘာသာ

ကဗ်ာ“T0 Myanmar Friends”

2014-11-20 10:49:22

ျမစ္ညာအစ၊ ဤေဒသတြင္

ကၽြန္လွ်င္ေန၍၊ အေၾကျမစ္သာ

ထုိေနရာတြင္၊ သင္ကေန၏

ျမစ္ေတြစီးဆင္း၊ တစ္ျမစ္တြင္းမွ

ၾကည္စြသည္ေရ၊ တူေလေသာက္သုံး

ခ်စ္ၾကင္အဆုံးမရွိၿပီ။

ျမစ္ေရအလ်င္၊ ထာ၀စဥ္စီးသြား

မရပ္နားသေရြ႕၊ ခ်ဳိၿမိန္ေမြ႔စြာ

ေသာက္၍ခ်င္းခ်င္း၊ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္

ႏွစ္ခ်ိန္ျမင့္ရွည္၊ ထိန္းသိမ္းတည္ေသာ

ခ်စ္ၾကည္ေရးလွ်င္၊ စိမ္းစိမ္းရွင္လန္း

ေတာင္တန္းပမာ

ဇရာအုိမင္း၊ အလ်င္းသုိ႔

အစဥ္ဆက္စပ္၊ မျပတ္ေတာက္ေပ

နယ္ေျမဆက္စပ္၊ ေတာင္ခ်င္းကပ္၍

ေပါင္းစပ္ေရလည္း၊ စီးၿမဲစီး၏။

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ခါ၊ လြတ္လပ္လာၾက

ဤမွာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းတူညီပင္

အခ်င္းခ်င္းတုိ႔ေတြ၊ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္

ေတာ္စပ္ေသြးသား၊ ဘာသာစကားတြင္

မ်ားျပားတူဘိ၊ ေ၀ါဟာရရွိ၏။

စည္းလုံးသည္အျပင္၊ တုိ႔လွ်င္ျပန္လွန္

ဆက္ဆံကူညီ၊ ရုိင္းပင္းသည္တည္း

ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း၊ အားအင္ႀကီးစြ

ႀကီးမားလွ၏။

ျမစ္ျပင္တေၾကာ၊ က်ယ္ျပန္႔ေျပာ၍

အံ့ၾသတႀကီးခ်ီးမြမ္း၏။

ေတာင္ကုိတက္ေရာက္

ေက်ာက္တုံးေက်ာက္ဆုိင္

ယွဥ္ၿပဳိင္မ်ဳိးစုံ၊ အဖုံဖုံကုိ

ဂုဏ္ျပဳရင့္က်ဴးေနၾကၿပီ။

ေတာင္စဥ္သြယ္သြယ္၊ ေပါင္းယွဥ္ႏြယ္လ်က္

ေျမာက္ဘက္အရပ္ေျမ

လွမ္းတက္ေနၿပီ၊ ျမစ္ေတြအစင္းစင္း၊စီးဆင္းေတာင္ဘက္စီသုိ႔တကား

                                                                              မာရွယ္ခ်န္းရိ

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ