ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Article

ေပက်င္းေျမေအာက္ရထား

2014-11-26 17:21:19

ေပက်င္းေျမေအာက္ရထား


ေပက်င္းေျမေအာက္ရထားလမ္းစီမံကိန္းကို ၁၉၅၃ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ျပီး ၁၉၆၅ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ကာ အေစာဆံုးလမ္းေၾကာင္းကို ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာ တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့ျပီး တရုတ္ျပည္ရဲ့ ပထမဦးဆံုး ေျမေအာက္ရထားစနစ္ျဖစ္လာပါတယ္။ ေပက်င္းေျမေအာက္ရထားစနစ္ ဟာ ကမာၻေပၚမွာ အတုိင္းအတာအၾကီးဆံုးေသာ ျမိဳ႕ပတ္ေျမေအာက္ရထားစနစ္တစ္ခုပါ

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ေပက်င္းေျမေအာက္ရထားစနစ္ရဲ့ တစ္ႏွစ္တာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ ခရီးသည္ေပါင္း ၃.၆ ဘီလီယံရွိျပီး ကမာၻမွာ ပထမပါ။ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ် ၁၀ သန္း ကိုပံုမွန္ပို႔ေဆာင္ေပးေနျပီး ဒါဟာ ေပက်င္းေျမေအာက္ရထားစနစ္က ကမာၻေပၚမွာ ေျပးဆြဲေပးတဲ့ခရီးအမ်ားဆံုးေသာ ေျမေအာက္ရထားစနစ္လုိ႔ ျပသေနပါတယ္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမတုိင္မီအထိ ေပက်င္းေျမေအာက္ရထားလုိင္းေပါင္း ၁၈ လုိင္းကို ျပည္သူမ်ားအတြက္ဖြင့္လွစ္ေပးျပီး ေပက်င္္းျမိဳ႔က ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၁ ခု ကုိ ျဖတ္သန္းေျပးဆြဲေပးကာ ေျမေအာက္ရထားဘူတာရံုေပါင္း ၂၇၉ ဘူတာ၊ စုစုေပါင္းအရွည္ ၅၂၇၀၀၀ မီတာရွည္လ်ားျပီး ရံုးတက္ရက္ေတြမွာ ခရီးသည္ေပါင္း ၁၀ သန္း ထိရွိပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ေပက်င္းေျမေအာက္ရထားလမ္းစနစ္မွာ လုိင္းေပါင္း ၁၉ လုိင္းထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ျပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္ခရီးအရွည္ ၆၀၄ ကီလုိမီတာတုိးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ေပက်င္းေျမေအာက္ရထားလုိင္းေပါင္း ၂၅ လုိင္း သို႔မဟုတ္ ၂၆ လုိင္းအထိ တုိးျမွင့္မွာျဖစ္ျပီး  သယ္ယူပို႔ေဆာင္တဲ့အကြာအေ၀းအရွည္ဟာ ၇၀၀ ကီလုိမီတာနီးပါးရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ