ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > Myanmar > Article

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွပညာရွင္မ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း

2018-06-05 16:52:54

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွပညာရွင္မ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွပညာရွင္မ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း

    ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ တရုတ္လူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီ (Chinese Academy of Social Sciences) ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသုေတသနဌာနဌာနမွဴး Fang Ning ႏွင့္ တရုတ္လူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီအာရွပစိဖိတ္ႏွင့္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာသုေတသနဌာန၏ ဦးေဆာင္သုေတသီ Xu Lipingတို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္သဘင္ေဆာင္၌လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး“ညွိႏႈိင္းေရးဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရုတ္ဝိေသသလကၡဏာေဆာင္ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး” ႏွင့္ “အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ လမ္းစ”တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဟာေျပာပြဲက်င္းပခဲ့ေလသည္။

   ေဟာေျပာပြဲက်င္းပၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌဦးထြန္းထြန္းဟိန္က တရုတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ကတရုတ္ပညာရွင္မ်ား၏ ေဟာေျပာသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာလြန္စြာစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ေဟာေျပာသည့္အေပၚ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအၾကားကူးလူးဆက္ဆံေရးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ကေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အၿမဲတမ္းအသြားအလာျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳၿပီး ၎၏တရုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ျမင္ခဲ့ေတြ႕ခဲ့ရသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ