ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ “လုပ္ငန္း မွန္သမွ် အေပၚ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ စဲြကုိင္ျခင္း” စာအုပ္ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိ

2019-10-28 09:46:17

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ပါတီသမုိင္းနွင္႔ ေမာ္ကြန္းဝင္စာတမ္းမ်ား သုေတသနအဖဲြ႔က ျပဳစုတည္းျဖတ္ေသာ ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ လုပ္ငန္း မွန္သမွ် အေပၚ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ စဲြကုိင္ျခင္း အမည္ ျဖစ္သည္႔ စာအုပ္ကုိ တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္လုံး၌ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစာအုပ္တြင္ စာလုံး ၁ သိန္း ၄ ေသာင္းခန္႔ ရွိသည္႔ ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ အေရးၾကီး ေဆာင္ပါး အပုဒ္ ၇၀ ပါရွိေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

လုပ္ငန္း မွန္သမွ် အေပၚ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ စဲြကုိင္ျခင္းသည္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ေခတ္သစ္ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ အေတြးအေခၚ၏ အေရးၾကီး အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ (ေက်ာ႔)

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ