ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ပထမဦးဆုံး နုိင္ငံတကာ နာတာရွည္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ေၾကညာခ်က္ ပီကင္း၌ ထုတ္ျပန္

2019-10-28 09:45:29

ပီကင္း၌ က်င္းပေနေသာ ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ နုိင္ငံတကာ နာတာရွည္ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး မဟာမိတ္အဖဲြ႔ အစည္းအေဝးတြင္ ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔က နုိင္ငံတကာ အဆုတ္ က်န္းမာေရး တုိးျမွင္႔မႈ ေဆာင္ရြက္ေရး ပီကင္း ေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ပထမဦးဆုံး နုိင္ငံတကာ နာတာရွည္ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ ေရာဂါ အထူးသျဖင္႔ နာတာရွည္ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ ေရာဂါသည္ လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးနွင္႔ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္မႈ အေပၚ ျပင္းထန္ ဆုိးရြားစြာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစေနသည္႔ နုိင္ငံတကာ မိသားစုၾကီး လက္တဲြ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းရမည္႔ အမ်ားျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးနွင္႔ ေဆးဝါးကုသေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းအရ သိရပါသည္။ (ေက်ာ႔)

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ