ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီက မကာအုိ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအား ဟင္ခ်င္ဂိတ္၏ မကာအုိဘက္ဇုန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အာဏာ အပ္နွင္း

2019-10-27 10:35:45

၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီ ၁၄ အၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္၊ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီက မကာအုိ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအား ဟင္ခ်င္ဂိတ္၏ မကာအုိဘက္ဇုန္နွင္႔ သက္ဆုိင္ရာဇုန္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အာဏာ အပ္နွင္းေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မဲေပး အတည္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း၊ မကာအုိ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အစုိးရ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူရုံး အပါအဝင္ မကာအုိ သက္ဆုိင္ရာတုိ႔သည္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီ၏ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်ီးက်ဴးအားေပးခဲ႔ၾကေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ