ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဌာနသည္ အရြယ္မေရာက္သူမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္း နွစ္ခုကုိ စိစစ္

2019-10-27 10:35:01

၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီသည္ ယခုလ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက အဖဲြ႔ခဲြ အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီး၊ အရြယ္မေရာက္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္းနွင္႔ အရြယ္မေရာက္သူမ်ား ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္မႈ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္းကုိ စိစစ္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ