ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ဂ်ပန္တြင္ခရီးလွည္႔လည္

2019-09-17 16:05:52

ဂ်ပန္လစ္ဘရြယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဖူက်န္႔ျပည္နယ္ေကာ္မတီအျမဲတမ္းေကာ္မရွင္၊ျပန္ၾကားေရးဌာနမွဴးလ်န္က်န္႔ယံုသည္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကိုဦးေဆာင္ျပီး စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ၁၅ရက္ေန႔အထိဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ လစ္ဘရြယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မွဥကၠ႒နီကိုင္တိုစိုဟီရို၊ ဂ်ပန္ ကိုေမတိုပါတီဥကၠ႒စိုင္ဒိုတယ္စို၊စီးပြါးေရးအဖြဲ႔မ်ား သမဂၢ တရုတ္ေရးရာေကာ္မတီစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွဴးကူေရာင္ခ်ီမူနီအုိစသည္႔တို႔ႏွင္႔ေတြ႔ဆံုခဲ႔ျပီး ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ဝိေသသပါရွိေသာဆိုရွယ္လစ္အေတြးအေခၚမ်ားကိုနက္ရိႈင္းစြာရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း၊ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး တစ္ဆင္႔တိုးတိုးတက္ေစေရး၊ႏိုင္ငံေရးပါတီအၾကားကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြန္းအားေပးေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ဂ်ပန္ဘက္ႏွင္႔အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ႔ၾက ေၾကာင္း သိရပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ