ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ပီကင္း ရွန္းစန္းရွိ တရုတ္ ေတာ္လွန္ေရး အထိမ္းအမွတ္ေနရာသို႔ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ

2019-09-13 16:04:44
r_1601230_201909131604123593600.jpg

    တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟိုစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ပီကင္း ရွန္းစန္းရွိ တရုတ္ ေတာ္လွန္ေရး အထိမ္းအမွတ္ေနရာသို႔ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရာတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ပါတီတစ္ရပ္လံုးႏွင္႔ တစ္ျပည္လံုး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ေႏြးေထြးစြာ စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး မူလဆႏၵ သေဘာႏွင္႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို စဲြစဲြၿမဲၿမဲမွတ္ထားကာ တရုတ္ ဝိေသသထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း တရုတ္ျပည္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ”ရာစုႏွစ္၂ခု” ရည္မွန္းခ်က္ႏွင္႔ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရွင္သန္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားသည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ