ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

အသစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ မကာအို အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Ho Iat Sengကို ရွီက်င္႔ဖိန္ ေတြ႔ဆံု

2019-09-12 15:14:38

    ယခုလ ၁၁ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ပီကင္းတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အသစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ဗဟို အစုိးရမွ ခန္႔အပ္ျခင္း ရရွိေသာ မကာအို အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ ပဥၥမေျမာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Ho Iat Sengကို ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရသည္။

အသစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ မကာအို အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Ho Iat Sengကို ရွီက်င္႔ဖိန္ ေတြ႔ဆံု

    ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္မ်ား၌ Ho Iat Sengသည္ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္၊ မကာအိုခ်စ္ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို စဲြကိုင္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အၿမဲတမ္း အဖဲြ႔ဝင္ႏွင္႔ မကာအို ဥပေဒျပဳေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ စသည့္ ရာထူးမ်ားကို တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ တံခါးဖြင္႔မႈ၊ ေခတ္မီေရး တည္ေဆာက္မႈႏွင္႔ မကာအို၏ စည္ပင္သာယာေရးႏွင္႔ တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဗဟိုအစုိးရသည္ ယင္းအေပၚ အျပည့္အဝ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

    Ho Iat Sengက မိမိ အေနႏွင္႔ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ဗဟို အစုိးရ၏ ဦးေဆာင္မႈတြင္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၊ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳး မူဝါဒလမ္းစဥ္ကို ဦးလည္မသုန္ စဲြကိုင္က်င္႔သံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင္႔ မကာအို အထူး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ အေျခခံ ဥပေဒ၏ တန္ခိုးၾသဇာ၊ ဗဟို အစုိးရႏွင္႔ မကာအို အထူး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ အၾကားရွိ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံမႈ၊ ဗဟုိ အစုိးရ၏ ဘက္စံု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင္႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အက်ိဳးစီးပြားကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ကာ မကာအိုတြင္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၊ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳး မူဝါဒကုိ ေရရွည္တည္ၿငိမ္စြာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ