ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈ ရရွိနုိင္ရန္ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမွ်ာ္လင္႔

2019-09-11 10:08:18

တရုတ္ နုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရး ကူးလူးဖလွယ္ေရးစင္တာမွ ဦးစီး ျပဳလုပ္ေသာ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ က်င္းပ ခဲ႔ပါသည္။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ၾကေသာ နွစ္ဖက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက၊ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြါးမႈသည္ နွစ္ဖက္တုိ႔၏ စီးပြါးေရး သာမက ကမၻာ႔စီးပြါးေရးကုိေတာင္ ထိခုိက္ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြါး ေနခဲ႔ေၾကာင္း၊ နွစ္ဖက္တုိ႔၏ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈ ရရွိနုိင္ရန္၊ သေဘာတူညီမႈကုိ အျမန္ဆုံး ရရွိနုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေဖၚျပ ခဲ႔ၾကသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္ နုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရး ကူးလူးဖလွယ္ေရးစင္တာ ေကာင္စီ ဥကၠ႒ က်င္းေဖ႔ယန္က မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္၊ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြသည္ နွစ္ဖက္စလုံးကုိ ထိခုိက္မည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

အေမရိကန္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုန္သည္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠ႒နွင္႔ နုိင္ငံတကာ ေရးရာ ဒါရုိက္တာခ်ဳပ္ မုိက္ရြန္ ဘလ်မ္ဒ္ကလည္း ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြတြင္ ေအာင္ဘက္ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ (ေက်ာ႔)

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ