ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ဝမ္ယိသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု

2017-02-28 10:27:26

    တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဝမ္ယိသည္ ယမန္ေန႔ ၂၇ ရက္ေန႔က စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဗီဗိန္္ႏွင္႔ ပီကင္း၌ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

    ဝမ္ယိက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဥကၠဌရွီက်င္႔ဖ်င္က စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔စဥ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ အခ်ိန္ႏွင္႔တေျပးညီ ဘက္စံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ ထူေထာင္ရန္ု သေဘာတူၾကေၾကာင္း၊ တရုတ္-စင္ကာပူ အခ်ိန္ႏွင္႔တေျပးညီျဖစ္သည္႔ ဆက္ဆံေရးကို ေလ႔ေတြ႔က်ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔က OBOR တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ေဒသတြင္းတေျပးညီ ျဖစ္စဥ္ကို လက္တြဲတြန္းအားေပးသင္႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္-အာဆီယံ ပိုမိုရင္းႏွီးေသာကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္းတည္ေထာင္ျခင္းကို တြန္းအားေပးသင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

    ဗီဗိန္က စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ရွင္သန္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အားေပးေထာက္ခံျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင္႔ ဆက္ဆံေရးကို လြန္စြာအေလးထားေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ေရရွည္အားကိုးရေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမိတ္ဖက္ ျဖစ္လိုေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ