ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနအေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္း ခတၱမႏၱဴျမိဳ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္

2017-02-13 11:01:47

    နီေပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အေျခခံတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္းကို ၁၂ ရက္ေန႔က ခတၱမႏၱဴတကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနတြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ နီေပါႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ နီေပါႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ နီေပါတပ္မေတာ္ဌာနခ်ပ္ႏွင္႔ နီေပါခရီးသြားဦးစီးဌာနျပီးလွ်င္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္တန္းဖြင္႔လွစ္ေသာ စတုတၳေျမာက္နီေပါအစိုးရဌာန ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

    ယင္းတရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္း၏ သင္တန္းသူ/သားမ်ားသည္ နီေပါပညာေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွအရာရွိမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္း၏စီစဥ္မႈႏွင္႔ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ လုပ္ငန္းကို္ ခတၱမႏၱဴတကၠသိုလ္ကြန္ဗ်ဴရွပ္တရုတ္ဘာသာစကားသင္ေက်ာင္းက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ