ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Interview > Article

MCFAဥကၠ႒ ဦးစိန္၀င္းေအာင္ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

2015-07-10 15:30:46

MCFAဥကၠ႒ ဦးစိန္၀င္းေအာင္ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ၈ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕Novotal Hotel ၌ က်င္းပေသာျမန္မာ-တ႐ုတ္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး၆၅ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနားႀကီးတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း ဥကၠ႒ဦးစိန္ဝင္းေအာင္အားChina.comက အထူးေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။


ဥကၠ႒ဦးစိန္ဝင္းေအာင္က တရုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူး ေသာ ဝါရင့္သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဥကၠ႒ႀကီးက “ ျမန္မာ-တ႐ုတ္သံတမန္ဆက္ဆံေရး စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီး၅ခ်က္ အပါအဝင္နယ္စပ္နယ္နိမိတ္၂၂၀၀ကီလိုမီတာအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း မပ်က္ယြင္းေအာင္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသြားေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ