ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Article

Copyright Notice

2014-11-17 13:16:31

Copyright Ownership

Owners of copyrights on content used by China.com will be paid according to contracts. One can claim copyright by providing document to confirm his copyright ownership to China.com.

Content-using Permission

All content on China.com is protected by copyright. Without written permission by China.com, do not copy or mirror any content on this Website. China.com cannot guarantee the accuracy of external links that are used for the convenience of readers.

Copyright Notice Regarding Content Posted on China.com Forum

All content posted on China.com's Community forum should abide by the Copyright Law of the People's Republic of China. All reposts should contain information on the original source and author. China.com has the rights to use Community content in other sections within the Website. China.com is not responsible for Community users' copyright infringements. Other media need to contact the original author and China.com before using any content in the Community forum. The posts of content providers in the forum do not reflect the views of China.com.


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ