ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Photo > International > Article

လက္ဖ်ားခါေလာက္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျခင္း

2016-08-10 13:54:33


တရုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ရွန္ရွီးျပည္နယ္ရွီ တတုန္းတြင္ မီတာ ၉၀အျမင့္ရွိေသာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား အား ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္ ၿဖိဳခ်ဖ်က္စီး ေစလ်က္ရွိသျဖင့္ တိမ္လိပ္သ႑ာန္ဖုန္မႈန္႔မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လွ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ ေဖာက္ခြဲၿဖိဳခ်မွုကို ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိကာ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု China Plus သတင္းမ်ားမွာေဖာ္ျပထားပါသည္။သင့္အႀကိဳက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ