ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Photo > International > Article

ေဝဟင္အျမင့္မွာ မဂၤလာေဆာင္တဲ့ ၉၀ ခုႏွစ္ ဖြားခ်စ္သူေတြ

2016-08-09 17:12:31


၁၉၉၀ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းဖြား ခ်စ္သူႏွစ္ဦးဟာ “ တရုတ္ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ” မွာ ဟူနန္ျပည္နယ္ ဖင္က်န္းစစ္ႏ်ိဳၾကိဳက္ က ေ၀ဟင္အျမင့္မွာရွိတဲ့ ( ping jiang shi niu zhai )မွန္တံတားေပၚမွာ ထူးျခားစြာ မဂၤလာေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ဆန္းျပားတဲ့ မဂၤလာေဆာင္ကုိ ထူးျခားေသာနည္းျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္ကို CRI သတင္းဌာနမွ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔သတင္းမွာေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။သင့္အႀကိဳက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ