ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Photo > International > Article

အျပစ္ကင္းေသာမ်က္လံုးေၾကာင့္ေက်ာ္ၾကားလာေသာ အမဲေရာင္ေၾကာင္ကေလး

2016-03-01 19:20:30အေမရိကန္ႏိုင္ငံ BuzzFeed ဝက္ဆုိဒ္တြင္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔သတင္းအရ Instagram ေပၚတြင္ မၾကာေသးမီက အမဲေရာင္ေၾကာင္တစ္ေကာင္သည္ ဖန္ေဂၚလီလံုးအလားလံုးဝိုင္း၍ၾကည္လင္ေသာ မ်က္လံုးၾကီးတစ္စံုေၾကာင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏စိတ္၀င္စားမႈကို ေအာင္ျမင္စြာရရွိႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင္ကေလး၏အမည္မွာ Gimoျဖစ္ကာ  catplanet ဝက္ဆိုဒ္ထဲတြင္ အနည္းစုသာရွိသည့္ ဖြာလံၾကဲေနေသာအမဲေရာင္ကုတ္အက်ီ ၤ ဝတ္ဆင္ထားသည္ဟုထင္မွတ္ရေသာ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုထဲတြင္ Gimo သည္မည္သည့္ပံုစံမ်ိဳးႏွင့္ပင္ထြက္ရွိလာသည္ျဖစ္ေစ သူ၏ အျပစ္ကင္းေသာ မ်က္လံုးၾကီးသည္ခ်က္ခ်င္းပင္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ကာ ခ်စ္စရာေကာင္း ေသာ အမူအရာမ်ား သည္အလွပဆံုးျဖစ္သည္။

သင့္အႀကိဳက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ