ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > Myanmar > Article

“တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး သစ္ေတာ” ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနား က်င္းပ

2019-08-31 10:39:53

"တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး သစ္ေတာ" ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ယခုလ ၂၉ ရက္ေန႔က ျမန္မာနုိင္ငံ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ႔ရာ၊ ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ၾကီး ခ်င္ဟုိင္၊ ေနျပည္ေတာ္ ျမိဳ႔ျပေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးေအာင္ အပါအဝင္ နွစ္နုိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖၚ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ လကၡဏာ ျပဳသည္႔ သစ္ပင္မ်ိဳးပင္မ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးခဲ႔ၾကေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္က "တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး သစ္ေတာ"၏ ပထမ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္႔ ေဂဟစနစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စံျပသစ္ေတာ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ မေကြး တုိင္းေဒၾကီး၌ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ နွစ္နုိင္ငံတုိ႔သည္ ဇီဝ မ်ိဳးစုံ တည္ရွိေရး သုေတသနျပဳမႈ၊ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈနွင္႔ စီမံ ခန္႔ခဲြမႈ စသည္႔ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း တုိးျဖည္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ