ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > Myanmar > Article

တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးစင္တာ မႏၱေလးတြင္ဖြင့္လွစ္

2019-08-28 15:10:31

    ယမန္ေန႔၂၇ရက္ေန႔က တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးစင္တာကို ျမန္မာႏိုင္ငံဒုတိယအၾကီးဆံုးျမိဳ႔ေတာ္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယင္းတရုတ္တိုင္းရင္းေဆးစင္တာကို တည္ေထာင္ရန္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္က ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး တရုတ္ယူနန္ျပည္နယ္တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးပညာတကၠသိုလ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရိုးရာ ေဆးပညာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံ ရိုးရာတိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္တို႔မွ လက္ခံတည္ေထာင္ၾက၍ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆးပူးတြဲတိုးတက္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစင္တာမွ တရုတ္ဘက္တာဝန္ခံ ေဝႏွင္းယီက ယင္းစင္တာသည္ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံရိုးရာေဆးပညာနယ္ပယ္တြင္အျပန္အလွန္အတုယူၾကျခင္း၊ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးကၽြမ္းက်င္မႈမြမ္းမံေပးျခင္း၊ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆး၏ႏို္င္ငံတကာ ေဆဝါးကုသေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးပူးတြဲသုေတသနျပဳျခင္းမ်ားကို အာရံုစူးစိုက္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ