ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > Myanmar > Article

Huaweiမွ နည္းပညာႏွင့္ ကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳျပီး ျမန္မာျပည္တြင္ 5Gဝန္ေဆာင္မႈကို ပထမဆံုး စမ္းသပ္

2019-07-31 11:49:01

    ယခုလ၂၉ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီMYTELသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ 5Gေပးပို႔ျခင္းကို ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္စတင္ စမ္းသပ္သည္ဟု တရားဝင္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္း5Gေပးပို႔ျခင္းစမ္းသပ္ခဲ့ရာ တရုတ္ Huaweiကုမၸဏီမွ ဖန္တီးေပးအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိစမ္းသပ္ရရွိေသာအခ်က္အလက္မွာ Downloadႏႈန္း 1.6Gbpsေက်ာ္ျဖစ္ျပီး Uploadႏႈန္း100Mbpsေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ဗဟိုရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ