ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > Myanmar > Article

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ကုိ တရုတ္၊ျမန္မာ ခ်ဳပ္ဆုိ

2018-11-09 14:41:41

    တရုတ္၊ျမန္မာ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔သည္ ႏုိဝင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ႏွင္႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၌ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔ၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

    ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ၾကီး ဟုန္လ်န္က ေက်ာက္ျဖဴ အထူး စီးပြားေရးဇုန္သည္ တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစၾကႍ၏ အေရးၾကီး လုပ္ငန္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ တရုတ္၊ျမန္မာ ႏွစ္ဖက္တုိ႔၏ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈျခင္႔ ယင္းလုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိျပီး ျမန္မာ ျပည္သူလူထုအား အက်ိဳးေဆာင္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ