ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > Myanmar > Article

၂၀၁ရခုႏွစ္က တရုတ္ျပည္ သုေတသနႏွင္႔စမ္းသပ္မႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ တရုတ္ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ၁၇၆၀ေက်ာ္ သံုး

2018-10-10 14:49:57

ယခုလ၉ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းအင္းဌါန၊ သိပၸံနည္းပညာဝန္ၾကီးဌါနႏွင္႔ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌါနမွ “ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တရုတ္တစ္ျပည္လံုးသိပၸံနည္းပညာ သံုးေငြ စာရင္းျပန္တမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္က တရုတ္ျပည္၏ သုေတသနႏွင္႔စမ္းသပ္မႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ သံုးေငြစုစုေပါင္း တရုတ္ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ၁၇၆၀ ေက်ာ္ရွိျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကထက္ ၁.၇ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာေၾကာင္း တရုတ္ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ သတင္းအရသိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ