ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > Myanmar > Article

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွပညာရွင္မ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း

2018-06-05 16:52:54

    တရုတ္ပညာရွင္မ်ားကလည္းတရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာအိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာ၌ အျပန္အလွန္ ေဖးမကူညီလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအစီအစဥ္ကိုတရုတ္ႏိုင္ငံသုေတသီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔အစီအစဥ္မ်ားက်င္းပျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကားသိကၽြမ္းနားလည္မႈကိုပိုမိုနက္ရိႈင္းလာေစၿပီးေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုပိုမိုတိုးတက္ေစပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

    ယခုအႀကိမ္ေဟာေျပာပြဲတရုတ္ျပည္ ယူနန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာေရးရာသုေတသနဌာနမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ