ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > Myanmar > Article

ျမန္မာျပည္ျပန္ၿပီး တရုတ္ NPCႏွင္႔ CPPCC အစည္းအေဝး၏ အႏွစ္သာရကို မိတ္ဆက္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ဟု ေလ႔လာသူ အျဖစ္ CPPCC အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သူ ဦးေခ်ာင္းဆို

2018-03-14 14:35:36

    ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ပထမ အႀကိမ္ အစည္းအေဝးသို႔ ေလ႔လာသူ အျဖစ္ တက္ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရုတ္ ကုန္သည္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥကၠ႒ ဦးေခ်ာင္းက ယခုလ ၁၃ရက္ေန႔က စီအာအိုင္ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ ယခုႏွစ္ တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးႏွင္႔ တရုတ္ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ အစည္းအေဝးသည္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ၿပီးလွ်င္ ယင္းအစည္းအေဝး ၂ခုမွ အႏွစ္သာရမ်ားကို မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိေပးကာ တရုတ္ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ