ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > Myanmar > Article

ျမန္မာအစုိးရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ အေကာင္အထည္ ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္း

2017-09-13 10:28:37

  ျမန္မာနုိင္ငံ သမၼတရုံးက၊ ျမန္မာ အစုိးရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ အေကာင္အထည္ ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျပီး ရခုိင္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံ ေကာ္မရွင္နွင္႔ ေမာင္းေတာ ေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တုိ႔၏ ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာပါ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီကုိ လူ ၁၅ ဦးျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ