ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > Myanmar > Article

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟို) ပထမအႀကိမ္ သင္းလုံးကြၽတ္ အထူးအစည္းအေဝး က်င္းပ

2017-06-19 16:23:38

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟို) ပထမအႀကိမ္ သင္းလုံးကြၽတ္ အထူးအစည္းအေဝး က်င္းပ

ဇြန္လ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ-တရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း(ဗဟို)မွ ဦးစီးက်င္းပျပဳလုပ္ ေသာ ပထမအၾကိမ္သင္းလံုးကၽြတ္အထူးအစည္းအေဝးကို ရန္ကန္ျမိဳ႕ရွိ Myanmar Sport Hotel ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း စီအာအိုင္မွ သတင္းရရွိပါသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟို) ပထမအႀကိမ္ သင္းလုံးကြၽတ္ အထူးအစည္းအေဝး က်င္းပ

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၊ေမလ ၃၀ရက္ေန႔ကစၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ေၾကာင္း ၊မႏၱေလး၊ လားရႈိး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔တြင္ တိုးခ်ဲ ႔ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ၿပီး ထို တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားသည္႔ အသင္းမ်ားမွ ဗဟို နွင့္ေပါင္းၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအားခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျမန္မာ နွင့္ တရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟို) ပထမအႀကိမ္ သင္းလုံးကြၽတ္ အထူးအစည္းအေဝးႀကီးတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟို) ဥကၠ႒ ဦးစိန္ဝင္းေအာင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟို) ပထမအႀကိမ္ သင္းလုံးကြၽတ္ အထူးအစည္းအေဝး က်င္းပ

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ