ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > Myanmar > Article

တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံစိမ္း ပုိက္လုိင္း ျမန္မာျပည္တြင္းပုိင္း ေရနံပုိ႔လႊတ္ေနျပီ

2017-05-20 08:47:46

ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံ ပုိက္လုိင္းမွ ေရနံစိမ္းသည္ ျမန္မာ ျပည္တြင္းပုိင္း နန္းခမ္ ပုိက္လုိင္းသုိ႔ ပုိ႔လႊတ္ခဲ႔ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံနွင္႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ပုိက္လုိင္းကုိ ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္ ဇြန္လတြင္ တရားဝင္ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ေရနံ ကုမၸဏီနွင္႔ ျမန္မာ ေရနံနွင္႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီတုိ႔ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေသာ တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံစိမ္း ပုိက္လုိင္းကုိ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေမလတြင္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ