ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > Myanmar > Article

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ၾကီး ရန္ကုန္ရွိ တရုတ္ပညာေတာ္သင္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

2017-01-18 16:19:53

တရုတ္ေႏြးဦးပြဲေတာ္ေရာက္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ၾကီး ဟုန္လ်န္႔သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာဖိုေကာင္း၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာၾကည္ရႊင္ကိုသြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုျပီး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစာသင္ယူေနေသာ တရုတ္ပညာေတာ္သင္မ်ားကိုၾကည္႔ရႈခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္မွ သတင္းအရသိရပါသည္။

    ယမန္ေန႔ ၁၇ ရက္ေန႔က သံအမတ္ၾကီးဟုန္လ်န္႔သည္ ပညာေရးကူးလူးဆက္ဆံမႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာကစၥရပ္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာဖိုေကာင္း၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာၾကည္ရႊင္္ႏွင္႔ ႏွီးေႏွာဖယ္လွယ္ခဲ႔စဥ္ ၄င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းေခ်စာသင္ေသာအေျခအေနကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ေထာက္ပံ႔ကူညီလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟုသိရပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ