ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

လူ႔အခြင္႔အေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ျပည္၏ ရွင္းက်န္းႏွင္႔ ေဟာင္ေကာင္ ဆိုင္ရာ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ေထာက္ခံၾက

2019-09-12 15:49:46

    ယခုလ ၁၀ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႔အထိ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္႔အေရး ေကာင္စီ၏ ၄၂ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာႏွင္႔ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ တရုတ္ျပည္ ရွင္းက်န္း၏ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင္႔ အစြန္းေရာက္ဝါဒ ပေပ်ာက္ေစေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးၿပီး ေဟာင္ေကာင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရပ္စဲရန္ ပန္ၾကား သည့္အျပင္၊ ေဟာင္ေကာင္ေရးရာတြင္ ျပည္ပ အင္အားမ်ား၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ