ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ အစည္းအေဝးကို လီေခ႔ခ်န္ ႀကီးမွဴးက်င္းပ

2019-09-12 15:44:38

    တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ယခုလ ၁၁ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ႏွင္႔ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္ၾကေသာ အစည္းအေဝးကို ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

    ၄င္းအစည္းအေဝးတြင္ လီေခ႔ခ်န္က ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အေလးထားခ်က္မ်ားကို အာရံုစိုက္ၿပီး ျပည္သူတို႔၏ အေျခခံ စားဝတ္ေနေရးကို တစ္ဆင္႔တိုး အာမခံေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆးဝါးကုသေရးႏွင္႔ သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေရး ေပါင္းစပ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဇာက္ခ်တြန္းအားေပးေရး လုပ္ငန္းကို စီစဥ္ေပးၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ၏က်န္းမာေရးႏွင္႔ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ လိုအပ္မႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ