ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

အသစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ မကာအို အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Ho Iat Sengကို ရွီက်င္႔ဖိန္ ေတြ႔ဆံု

2019-09-12 15:14:38

    ယခုလ ၁၁ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ပီကင္းတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အသစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ဗဟို အစုိးရမွ ခန္႔အပ္ျခင္း ရရွိေသာ မကာအို အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ ပဥၥမေျမာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Ho Iat Sengကို ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရသည္။

အသစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ မကာအို အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Ho Iat Sengကို ရွီက်င္႔ဖိန္ ေတြ႔ဆံု

    ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္မ်ား၌ Ho Iat Sengသည္ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္၊ မကာအိုခ်စ္ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို စဲြကိုင္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အၿမဲတမ္း အဖဲြ႔ဝင္ႏွင္႔ မကာအို ဥပေဒျပဳေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ စသည့္ ရာထူးမ်ားကို