ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ျပည္ရွိ ကုမၸဏီမ်ား အေပၚ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈ၏ ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ရန္ အတြက္ အခြန္တိုးေကာက္မႈ ဖ်က္သိမ္းေပးသည့္ ကုန္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕၏ အမည္ စာရင္းကို တရုတ္ထုတ္ျပန္

2019-09-12 15:48:37

    ကုန္သြယ္မႈ စစ္ပဲြတြင္ အႏိုင္ရရွိသူ ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္မွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမွတ္ ၃၀၁ကို တံု႔ျပန္ရန္ အတြက္ တရုတ္ျပည္မွ က်င္႔သံုးသည့္ အခြန္တိုးေကာက္မႈသည္ တရုတ္ျပည္ရွိ ကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕ အေပၚ ထိခိုက္ေစလိမ္႔မည္ဟု တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ နက္နက္နဲနဲ သိရွိနားလည္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္႔ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ စစ္ပဲြ အရွိန္ျမင္႔လာျခင္းကို ခိုင္မာျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္ၿပီး တံု႔ျပန္ရန္ အတြက္သာ တံု႔ျပန္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ က်င္႔သံုးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ တစ္ဖက္က အေမရိကန္မွ ကုန္သြယ္ေရး အႏိုင္က်င္႔မႈ အေပၚ တုံ႔ျပန္မႈကို ခိုင္မာျပတ္သားစြာ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ဖက္ ကေတာ႔ တရုတ္ျပည္ရွိ ကုမၸဏီမ်ား အေပၚ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈ၏ ထိခိုက္မႈကို ေလွ်ာ႔ေပါ႔ရန္ အတြက္ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း ေနေၾကာင္း၊ အခြန္တိုးေကာက္မႈ ဖ်က္သိမ္းေပးသည့္ အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕၏ အမည္စာရင္းကို တရုတ္ျပည္မွ ခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ကုန္သြယ္မႈ စစ္ပဲြ ရင္ဆိုင္ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ျပည္၏ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းကို အျပည့္အဝ ျပဆိုေနေၾကာင္း China Media Groupက ေဖာ္ျပသည္။

    တရုတ္ႏွင္႔အေမရိကန္တို႔၏ သေဘာတူညီမႈ အရ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္- အေမရိကန္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး အဆင္႔ျမင္႔ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြကို ေအာက္တုိဘာလ လဆန္းတြင္ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္တို႔ အေနႏွင္႔ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အဆင္႔ျမင္႔ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အႏွစ္သာရ ရွိေသာ တိုးတက္မႈ ရရွိရန္ ဆိုသည္မွာ တရုတ္ႏွင္႔ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ဘက္အသီးသီးတို႔၏ ဘံုေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သို႔ ရလဒ္ ရရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ မိမိကိစၥမ်ားကို တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ခ်မွတ္က်င္႔သံုးျခင္းျဖင္႔ တရုတ္ျပည္ရွိ ကုမၸဏီမ်ား အေပၚ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈ၏ ထိခိုက္မႈကို ေလွ်ာ႔ေပါ႔ကာ စိန္ေခၚမႈ မွန္သမွ်ကို ေခါင္းေအးေအးႏွင္႔ ဆင္ျခင္မႈ ရွိစြာျဖင္႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Groupက ေဖာ္ျပသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ