ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ႏိုင္ငံတကာစက္မႈႏွင္႔စြမ္းအင္IOTဆန္းသစ္တီထြင္ေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစည္းအေဝး ဖြင္႔လွစ္

2019-09-11 15:31:40

ႏိုင္ငံတကာစက္မႈႏွင္႔စြမ္းအင္္IOTဆန္းသစ္တီထြင္ေရးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအစည္းအေဝးကို ယခုလ၁၀ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ဝင္းက်ိဳးျမိဳ၌ ဖြင္႔လွစ္ျပီး ႏိုင္ငံႏွင္႔ေဒသ ၁၀၀ေက်ာ္မွ ပါရဂူ၊ ပညာရွင္ႏွင္႔ လုပ္ငန္းကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္ ၈၀၀ေက်ာ္တို႔ “Smart စြမ္းအင္၊ IOTကမၻာ” ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည္႔ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ျပီး IOTနည္းပညာႏွင္႔ စက္မႈစြမ္းအင္နက္ရႈိင္းစြာ ေပါင္းစပ္ရန္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ေရွ႔ေရးအလားအလာမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း China Group Media မွ သတင္းအရသိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ