ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၂၀၂၀ျပည္႔ႏွစ္တြင္ တရုတ္ ျဂိဳလ္တုျဖင္႔ လမ္းျပေရးလုပ္ငန္း တန္ဖုိးမွာ တရုတ္ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ၄၀၀ကုိ ေက်ာ္လြန္မည္

2019-09-11 11:31:21

    လာမည္႔၂၀၂၀ျပည္႔ႏွစ္တြင္ တရုတ္ ေပတုိ လမ္းျပစနစ္ကုိ ဘက္စံု တည္ေဆာက္ျပီးစီးမည္႔ အျပင္ တစ္ကမၻာလံုးဝန္ေဆာင္မႈကုိ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေပတုိလမ္းျပစနစ္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေခတ္သစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ျပည္႔ႏွစ္တြင္ တရုတ္ ျဂိဳလ္တုျဖင္႔ လမ္းျပေရးလုပ္ငန္း၏ ပဏာမသည္ တရုတ္ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ၄၀၀ ေက်ာ္လြန္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း၊ ၁၀ရက္ေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံ က်ိန္႔က်ိဳးျမိဳ႔၌ က်င္းပေသာ တရုတ္ ေပတုိစနစ္ အသံုးျပဳေရး ဖုိရမ္တြင္ တရုတ္ ျဂိဳလ္တုျဖင္႔ လမ္းျပေရး ႏွင္႔ ေနရာသတ္မွတ္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ယူရွမ္ခ်ိန္က ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ