ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

အာဆီယံနွင္႔ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြားကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးမ်ား အစည္း အေဝး က်င္းပ

2019-09-11 11:29:56

၂၂ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံနွင္႔ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးမ်ား အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ထိုင္းနိုင္ငံ ဗန္ေကာက္ျမိဳ႔ေတာ္၌ က်င္းပခဲ႔သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုဝါဒ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ အေလးထား ေဖာ္ျပျပီး၊ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစေရး တြန္းအားေပးရန္၊ ေဒသတြင္း ဘက္စံုစီးပြားေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ RCEPဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယခုနွစ္တြင္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ ရန္  ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။


အစည္းအေဝးအျပီး ထုတ္ျပန္သည္႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ဘက္ေပါင္းစံုဝါဒနွင္႔ ေဒသဆိုင္ရာ ဝါဒမ်ားစြဲကိုင္ျခင္းသည္၊ နိုင္ငံတကာနွင္႔ ေဒသဆိုင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ျငိမ္ေရးနွင္႔ စည္ပင္သာယာေရးထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အတြက္ အေရးၾကီးသည္႔ အနက္အဓိပၸါယ္ ရွိေၾကာင္း အေလးထားေဖာ္ျပခဲ႔သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ