ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ျပည္သည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေကာင္းသည့္ ဆဲြေဆာင္မႈရွိ

2019-09-11 10:08:25

    ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္ ရွမင္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးႏွင္႔ ကုန္သြယ္ေရး ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပဲြကို ယခုတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုလ ၈ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ႔ေသာ Belt and Road လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင္႔ လယ္ယာသံုး ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ပင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေသာ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အသံုးျပဳျခင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၉႕၅ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအား အားေကာင္းသည့္ ဆဲြေဆာင္မႈရွိျခင္းကို ျပဆိုေနေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရသည္။

    ၄င္းဆဲြေဆာင္မႈသည္ တရုတ္ျပည္၏ ႀကီးမားသည့္ ေစ်းကြက္၊ ျပည့္စံုသည့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေပါႂကြယ္ေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္၊ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင္႔ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ကြန္ရက္မ်ား၏ အေျခခံေပၚတြင္ တည္ရွိသည့္အျပင္၊ ျပည္ပ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မေရမရာျဖစ္မႈ ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ တရုတ္ျပည္မွ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးျခင္းကို စဲြကိုင္သည့္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၏ အေျခခံေပၚတြင္လည္း တည္ရွိေၾကာင္း China Media Groupက ေဖာ္ျပသည္။

    အေမရိကန္မွ တစ္ဖက္သတ္ လံႈ႕ေဆာ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈေၾကာင္႔ ကမၻာ႔ စီးပြားေရးတြင္ မေရမရာျဖစ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ႏိုင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြရင္း လည္ပတ္စီးဆင္းမႈ မ်ားစြာ ေလ်ာ႔နည္းေသာ္လည္း တရုတ္ျပည္၏ စီးပြား ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္ႏွင္႔ ဟာ႔ဒ္ဝဲလ္ ဆိုင္ရာ အားသာခ်က္မ်ားစြာ ရွိ၍ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရုတ္ ေစ်းကြက္ကို လက္လြတ္မခံ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾက သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း China Media Groupက ေဖာ္ျပသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ