ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

China Media Group ေခါင္းေဆာင္သည္ Reuter နွင္႔ AP ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

2019-09-11 10:07:12

AP သတင္းဌာန ဒုဥကၠ႒ ဘလာ႔ဒ္တုိ႔နွင္႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ရွင္႔ဟုိင္ရႈံက၊ China Media Group နွင္႔ AP သတင္းဌာနသည္ China Media Group ၏ နုိင္ငံျခားရွိ ရုံးဌာန လုပ္ငန္းမ်ား၊ နုိင္ငံျခား ဘာသာစကားမ်ားျဖင္႔ သတင္း ထုတ္လႊင္႔ျခင္းနွင္႔ နုိင္ငံတကာ မီဒီယာ အင္တာနက္ ဝက္ဘဆုိက္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ထင္ရွားေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ AP သတင္းဌာနနွင္႔ ကူးလူးဖလွယ္မႈနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဆက္လက္ ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ (ေက်ာ႔)

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ