ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

China Media Group ေခါင္းေဆာင္သည္ Reuter နွင္႔ AP ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

2019-09-11 10:07:12

ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး၊ China Media Group ဥကၠ႒ ရွင္႔ဟုိင္ရႈံသည္ ပီကင္း၌ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ပုိးလမ္းမၾကီး ရုပ္ျမင္သံၾကား နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အသုိက္အဝန္း အဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ေနေသာ Reuter သတင္းဌာန ဥကၠ႒ ဖရယ္ဒ္ဘာဂ္ နွင္႔ AP သတင္းဌာန ဒုဥကၠ႒ ဘလာ႔ဒ္တုိ႔နွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ အသီးသီး ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

Reuter သတင္းဌာန ဥကၠ႒ ဖရယ္ဒ္ဘာဂ္ နွင္႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ရွင္႔ဟုိင္ရႈံက၊ အျဖစ္မွန္ အတုိင္း ျဖစ္ျခင္း၊ ပကတိက်ျခင္းနွင္႔ တရားမွ်တျခင္းတုိ႔သည္ China Media Group ၏ သတင္း ထုတ္လႊင္႔ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ China Media Group သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လဲလွယ္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေရးနွင္႔ အေရးၾကီး သတင္းမ်ား ထုတ္လႊင္႔ေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ Reuter နွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားျဖည္႔လုိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ