ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ႏွင္႔ပါကစၥတန္းေလတပ္ပူးတြဲစစ္ေရးေလ႔က်င္႔ပြဲ ျပီးစီးတရုတ္ႏွင္႔ပါကစၥတန္ေလတပ္ပူးတြဲစစ္ေရးေလ႔က်င္႔ပြဲ ျပီးစီး

2019-09-09 12:50:20

လဝက္ၾကာေသာ တရုတ္ႏွင္႔ ပါကစၥတန္ေလတပ္မ်ား”စြန္-VIII”ပူးတြဲေလ႔က်င္႔ပြဲကို မၾကာမီက တရုတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ က်င္းပျပီးစီးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခုအၾကိမ္ ပူးတြဲေလ႔က်င္႔ပြဲအေတာအတြင္း တရုတ္ႏွင္႔ ပါကစၥတန္ေလတပ္မ်ားသည္ ေလယာဥ္အစင္း၅၀ေက်ာ္ကို ပ်ံသန္းေလ႔က်င္႔ခဲ႔ျပီး နည္းပညာမ်ား ကူးလူးဖလွယကာ အျပန္အလွန္သိရွိနားလည္မႈကို တိုးျမွင္႔ႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း China Media Group သတင္းရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ