ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ဂ်ာမဏီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္

2019-09-07 14:25:48

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၆ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဂ်ာမဏီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံႏႈတ္ဆက္ ခဲ႔ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္-ဂ်ာမဏီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တစ္ဆင္႔တိုးပြားေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ အျပန္အလွန္ ေလးစားေရး၊ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးႏွင္႔ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္း အေပၚ တစ္ႏိုင္ငံက ေလးစားေရး၊ တစ္ႏိုင္ငံ၏ အျမဳေတ အက်ိဳးစီးပြားကို တစ္ႏိုင္ငံက ေထာက္ထားေရးမူမ်ားကို စဲြကိုင္ၿပီး တန္းတူညီမွ်ေသာ ေဆြးေႏြးေရး၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ကူးလူးဖလွယ္ေရးႏွင္႔ အျပန္အလွန္ နည္းယူေလ႔လာေရး ရွိေသာ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။


မာကယ္က ဂ်ာမဏီ-တရုတ္ ေဆြးေႏြးေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ က်ယ္ျပန္႔နက္ရိႈင္းစြာ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ဂ်ာမဏီ၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ာမဏီ အေနႏွင္႔ ဥေရာပသမဂၢ-တရုတ္ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ